NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ HAI HĐND HUYỆN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026
BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý II
Số ký hiệu văn bản 131 /BC-UBND
Ngày ban hành 17/06/2021
Ngày hiệu lực 17/06/2021
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý II
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Khắc Xung
Tài liệu đính kèm BC_Quy_II.pdf
Designed by VNPT