KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!
Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
19/01/2024 QĐ V.V NSNN
Lượt xem: 73
Tải về
01/TB-UBND 15/01/2024 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Vụ bản năm 2023
Lượt xem: 53
Tải về
111/TB-UBND 12/10/2023 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Vụ Bản 9 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 115
Tải về
1903/QĐ-UBND 17/08/2023 Quyết định về việc công khai ngân sách năm 2022 huyện Vụ Bản
Lượt xem: 111
Tải về
84/TB-UBND 14/07/2023 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Vụ Bản 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 124
Tải về
38/TB-UBND 20/04/2023 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Vụ Bản Quý 1 năm 2023
Lượt xem: 186
Tải về
06/TB-UBND 13/01/2023 Thông báo công khai tình hình sử dụng NSNN năm 2022 huyện Vụ Bản
Lượt xem: 222
Tải về
52/QĐ-UBND 11/01/2023 QUYẾT ĐỊNH về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước huyện Vụ Bản năm 2023
Lượt xem: 178
Tải về
260/TTr-UBND 12/12/2022 Tờ trình, Báo cáo về việc phê chuẩn Dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước huyện Vụ Bản năm 2023 trình HĐND huyện phê duyệt
Lượt xem: 139
Tải về
134/TB-UBND 12/10/2022 THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Vụ Bản Quý III năm 2022
Lượt xem: 245
Tải về
123