CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ MẮC COVID-19 - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 19009095!
Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
56/TB-UBND 15/04/2022 Thông báoCông khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Vụ Bản quý I năm 2022
Lượt xem: 30
Tải về
6973/QĐ-UBND 30/12/2021 QUYẾT ĐỊNH về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước huyện Vụ Bản năm 2022
Lượt xem: 72
Tải về
180/TB-UBND 18/10/2021 THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Vụ Bản Quý III năm 2021
Lượt xem: 81
Tải về
180/TB-UBND 18/10/2021 Thông báo công khai tình hình thực hiện Dự toán ngân sách huyện Vụ Bản Quý III năm 2021
Lượt xem: 55
Tải về
3183/QĐ-UBND 04/08/2021 QUYẾT ĐỊNH về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước huyện Vụ Bản năm 2020
Lượt xem: 103
Tải về
68/TB-UBND 09/07/2021 THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Vụ Bản Quý II năm 2021
Lượt xem: 118
Tải về
31/TB-UBND 08/04/2021 THÔNG BÁO công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Vụ Bản quý I năm 2021
Lượt xem: 168
Tải về
5341/QĐ-UBND 31/12/2020 Về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN huyện Vụ Bản năm 2021
Lượt xem: 242
Tải về
122./TB-UBND 13/10/2020 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2020
Lượt xem: 172
Tải về
2209/QĐ-UBND 03/08/2020 Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Vụ Bản năm 2019
Lượt xem: 198
Tải về
12