CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ MẮC COVID-19 - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 19009095!
Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
180/TB-UBND 18/10/2021 THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Vụ Bản Quý III năm 2021
Lượt xem: 17
Tải về 6
180/TB-UBND 18/10/2021 Thông báo công khai tình hình thực hiện Dự toán ngân sách huyện Vụ Bản Quý III năm 2021
Lượt xem: 18
Tải về 0
3183/QĐ-UBND 04/08/2021 QUYẾT ĐỊNH về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước huyện Vụ Bản năm 2020
Lượt xem: 19
Tải về 0
68/TB-UBND 09/07/2021 THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Vụ Bản Quý II năm 2021
Lượt xem: 49
Tải về 1
31/TB-UBND 08/04/2021 THÔNG BÁO công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Vụ Bản quý I năm 2021
Lượt xem: 96
Tải về 9
5341/QĐ-UBND 31/12/2020 Về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN huyện Vụ Bản năm 2021
Lượt xem: 160
Tải về 9
122./TB-UBND 13/10/2020 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2020
Lượt xem: 115
Tải về 9
2209/QĐ-UBND 03/08/2020 Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Vụ Bản năm 2019
Lượt xem: 138
Tải về 6
94/TB-UBND 13/07/2020 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý II năm 2020
Lượt xem: 118
Tải về 9
62/TB-UBND 10/04/2020 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2020
Lượt xem: 158
Tải về 11
12