KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!
Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
41/BCTĐ 01/11/2022 BÁO CÁO CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC UBND HUYỆN ĐÃ GIAO CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN - Đến ngày 31/10/2022.
Lượt xem: 240
Tải về
42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Nghị định 42/NĐ-CP quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý (Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 186
Tải về
24/VHTT 16/11/2016 Về việc thực hiện sử dụng hộp thư điện tử công vụ và phần mềm Quản lý văn bản
Lượt xem: 680
Tải về
394a/UBND-VP 02/11/2016 Về việc sử dụng thư điện tử công vụ và phần mềm Quản lý văn bản; Thông báo chính thức sử dụng "Cổng Thông tin điện tử" được nâng cấp từ "Trang Thông tin điện tử của huyện".
Lượt xem: 662
Tải về
370/UBND-VP 18/10/2016 Về việc tập huấn Quản trị Cổng Thông tin điện tử của huyện
Lượt xem: 647
Tải về
72/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
Lượt xem: 694
Tải về
43/2011/NĐ-CP 13/06/2011 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, có hiệu lực từ 01/10/2011
Lượt xem: 725
Tải về