KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!
Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
. 14/04/2022 Hướng dẫn nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp Thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh để triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước. Tài liệu gồm hai phần chính: (1) Hướng dẫn sử dụng các yếu tố cơ bản của bộ nhận diện (tên thương hiệu, logo, slogan, màu sắc thương hiệu). (2) Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng biểu đạt (ứng dụng văn phòng, nội thất, ngoại thất).
Lượt xem: 127
Tải về
03/HD-UBND 07/11/2022 Hướng dẫnTổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; tổ chức, bình xét đề nghị các hình thức khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 191
Tải về
01/HD-HĐTĐKT 09/04/2022 Hướng dẫn về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19
Lượt xem: 190
Tải về
308/HD-SVHTTDL 07/04/2022 HƯỚNG DẪN V/v tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trong điều kiện bình thường mới
Lượt xem: 172
Tải về
80/HD-SYT 14/01/2022 HƯỚNG DẪN TẠM THỜI Về việc cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh vào tỉnh Nam Định
Lượt xem: 261
Tải về
1259/HD-SVHTTDL 02/11/2021 Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Lượt xem: 411
Tải về
SVHTTDL 15/09/2021 Điều lệ giải chạy Olympic online vì sức khỏe toàn dân tỉnh Nam Định năm 2021
Lượt xem: 195
Tải về
1633/HD-SYT 10/09/2021 Hướng dẫn tạm thời Giám sát và phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 204
Tải về
156/HD-VHTT 30/07/2021 Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện
Lượt xem: 242
Tải về
156/HD-VHTT 30/07/2021 Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện
Lượt xem: 227
Tải về
123