KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0916622678!
Tổng số: 107
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
14/NQ-HĐND 19/07/2023 NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh, sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐND huyện Vụ Bản khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 73
Tải về
13/NQ-HĐND 19/07/2023 NGHỊ QUYẾT về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 55
Tải về
12/NQ-HĐND 19/07/2023 NGHỊ QUYẾT về việc chấp thuận điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022
Lượt xem: 57
Tải về
11/NQ-HĐND 19/07/2023 NGHỊ QUYÊT về việc phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước huyện Vụ Bản năm 2022
Lượt xem: 74
Tải về
10/NQ-HĐND 19/07/2023 NGHỊ QUYẾT về việc xác nhận kêt quả bâu cử bô sung chức danh Uy viên UBND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 91
Tải về
08/NQ-HĐND 01/06/2023 NGHỊ QUYẾT về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 78
Tải về
07/NQ-HĐND 01/06/2023 NGHỊ QUYẾT về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 93
Tải về
06/NQ-HĐND 01/06/2023 NGHỊ QUYẾT về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 75
Tải về
05/NQ-HĐND 01/06/2023 NGHỊ QUYẾT về việc chấp thuận danh mục công trình, dự án thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Lượt xem: 78
Tải về
99/NQ-HĐND 19/12/2022 NGHỊ QUYẾT về việc chấp thuận danh mục các công trình, dự án thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Lượt xem: 144
Tải về
12345678910...