KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!
Tổng số: 136
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/NQ-HĐND 16/05/2024 Nghị quyết về việc giao nhiệm vụ cho UBND huyện quyết định một số nội dung theo điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 18
Tải về
13/NQ-HĐND 16/05/2024 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số dự án và phân bổ kinh phí hỗ trợ các xã, thị trấn xây dựng NTM thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 của huyện
Lượt xem: 49
Tải về
14/NQ-HĐND 16/05/2024 Nghị quyết về việc Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Minh Tân, đoạn nối từ đường Tân Khánh - Liên Bảo qua thôn Hoàng đến thôn Tân Lập, xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 26
Tải về
16/NQ-HĐND 16/05/2024 Nghị quyết về việc giải thể Phòng Y tế huyện Vụ Bản
Lượt xem: 47
Tải về
05/NQ-HĐND 31/01/2024 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 121
Tải về
03/NQ-HĐND 31/01/2024 NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Vụ Bản khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 76
Tải về
02/NQ-HĐND 31/01/2024 NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện và cho thôi nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Vụ Bản khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 120
Tải về
06/NQ-HĐND 31/01/2024 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 91
Tải về
04/NQ-HĐND 31/01/2024 Nghị quyết về việc chấp thuận bổ sung dự án vào danh mục các dự án đầu tư công trung hạn 2021-2025 và đầu tư công năm 2024
Lượt xem: 105
Tải về
07/NQ-HĐND 31/01/2024 Nghị quyết về việc sử dụng nguồn kinh phí tăng thu ngân sách huyện để thực hiện một số chính sách an sinh xã hội
Lượt xem: 70
Tải về
12345678910...