KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0916622678!
Tổng số: 101
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
99/NQ-HĐND 19/12/2022 NGHỊ QUYẾT về việc chấp thuận danh mục các công trình, dự án thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Lượt xem: 72
Tải về
103/NQ-HĐND 19/12/2022 NGHỊ QUYẾT về việc phân cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Vụ Bản
Lượt xem: 70
Tải về
96/NQ-HĐND 19/12/2022 NGHỊ QUYẾT về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện Vụ Bản năm 2023
Lượt xem: 54
Tải về
97/NQ-HĐND 19/12/2022 NGHỊ QUYẾT về việc chấp thuận điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư công trung hạn và phân bổ nguồn vốn đầu tư công cho các dự án trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 59
Tải về
98/NQ-HĐND 19/12/2022 NGHỊ QUYẾT về việc chấp thuận danh mục dự án đầu tư và dự kiến phân bổ nguồn vốn đầu tư công cho các dự án trên địa bàn huyện năm 2023
Lượt xem: 58
Tải về
100/NQ-HĐND 19/12/2022 NGHỊ QUYẾT về việc thành lập Phòng Nội vụ huyện Vụ Bản
Lượt xem: 41
Tải về
101/NQ-HĐND 19/12/2022 NGHỊ QUYẾT về việc chấp thuận điều chỉnh thòi gian thực hiện dự án đầu tư công
Lượt xem: 40
Tải về
102/NQ-HĐND 19/12/2022 NGHỊ QUYẾT về việc thành lập Văn phòng HĐND và UBND huyện Vụ Bản
Lượt xem: 50
Tải về
91/NQ-HĐND 16/11/2022 NGHỊ QUYẾT V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Trưởng ban kinh tế - xã hội của HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 77
Tải về
92/NQ-HĐND 16/11/2022 NGHỊ QUYẾT về việc sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2021 để hoàn trả nguồn cải cách tiền lương
Lượt xem: 57
Tải về
12345678910...