KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2951/QĐ-UBND 09/12/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
Lượt xem: 324
Tải về
TTHC-TP 24/09/2020 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP
Lượt xem: 308
Tải về
2290/QĐ-UBND 15/09/2020 QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 334
Tải về
2169/QĐ-UBND 01/09/2020 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện
Lượt xem: 375
Tải về
1542/SLĐTBXH-NCC 27/08/2020 V/v tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực người có công
Lượt xem: 349
Tải về
1959/QĐ-UBND 10/08/2020 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, thị trấn
Lượt xem: 355
Tải về
2492/QĐ-UBND 11/11/2019 QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện
Lượt xem: 313
Tải về
1916/QĐ-UBND 04/08/2020 QĐ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 357
Tải về