KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0916622678!
Tổng số: 138
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4227 /QĐ-UBND 31/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trên địabàn huyện Vụ Bản giai đoạn 2022 – 2025
Lượt xem: 59
Tải về
282/BC-UBND 16/09/2022 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý III/2022
Lượt xem: 29
Tải về
168/BC-UBND 17/06/2022 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý II/2022
Lượt xem: 43
Tải về
48/BC-UBND 18/03/2022 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý I/2022
Lượt xem: 28
Tải về
15/TB-SLĐTBXH 16/03/2022 THÔNG BÁO: Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 24
Tải về
685 /UBND-VP 24/08/2022 V/v đôn đốc thực hiện giải quyết TTHC theo Kế hoạch số 88/KH-UBND
Lượt xem: 27
Tải về
233/BC-UBND 10/08/2022 BÁO CÁO Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
Lượt xem: 35
Tải về
3019/QĐ-UBND 10/08/2022 Quyết định: Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện Vụ Bản
Lượt xem: 65
Tải về
2927 /QĐ-UBND 28/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của UBND huyện
Lượt xem: 37
Tải về
1308/QĐ-UBND 25/07/2022 Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 62
Tải về
12345678910...