KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0916622678!
Tổng số: 149
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
600/QĐ-UBND 28/03/2023 QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Lượt xem: 9
Tải về
87/BC-UBND 17/03/2023 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý I/2023
Lượt xem: 37
Tải về
451/QĐ-UBND 07/03/2023 QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Lượt xem: 48
Tải về
311/QĐ-UBND 16/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện Vụ Bản
Lượt xem: 54
Tải về
223/QĐ-UBND 13/01/2023 QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Vụ Bản
Lượt xem: 42
Tải về
140/QĐ-UBND 13/01/2023 QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 35
Tải về
122/QĐ-UBND 13/01/2023 QĐ về việc bãi bỏ Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc tiếp tục hỗ trợ từ ngân sách tỉnh giai đoạn 2022-2025 để mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo; hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 51
Tải về
2491/QĐ-UBND 28/12/2022 QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp
Lượt xem: 39
Tải về
2492/QĐ-UBND 28/12/2022 QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện
Lượt xem: 41
Tải về
5009/QĐ-UBND 22/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Vụ Bản năm 2023
Lượt xem: 39
Tải về
12345678910...