KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!
Tổng số: 210
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1020/QĐ-UBND 10/05/2024 QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện
Lượt xem: 23
Tải về
997/QĐ-UBND 09/05/2024 QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, UBND cấp huyện
Lượt xem: 27
Tải về
925/QĐ-UBND 02/05/2024 QĐ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 27
Tải về
866/QĐ-UBND 25/04/2024 QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Lượt xem: 31
Tải về
688/QĐ-UBND 09/04/2024 QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện
Lượt xem: 35
Tải về
734/QĐ-UBND 11/04/2024 QĐ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện
Lượt xem: 38
Tải về
689/QĐ-UBND 09/04/2024 QĐ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Lượt xem: 31
Tải về
634/QĐ-UBND 02/04/2024 QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 30
Tải về
554/QĐ-UBND 22/03/2024 QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
Lượt xem: 26
Tải về
487/QĐ-UBND 13/03/2024 QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã
Lượt xem: 40
Tải về
12345678910...