KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0916622678!
Tổng số: 346
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
600/QĐ-UBND 28/03/2023 QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Lượt xem: 7
Tải về
572/QĐ-UBND 23/03/2023 QĐ công nhận xã Kim Thái, huyện Vụ Bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Văn hóa năm 2022
Lượt xem: 37
Tải về
87/BC-UBND 17/03/2023 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý I/2023
Lượt xem: 37
Tải về
75/BC-UBND 13/03/2023 BÁO CÁO: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 03/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
Lượt xem: 48
Tải về
451/QĐ-UBND 07/03/2023 QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Lượt xem: 48
Tải về
8/SY-VPUBND 30/01/2023 Bản sao QĐ số 124/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2023 của Bộ TNMT v/v công bố DM văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TNMT năm 2022
Lượt xem: 70
Tải về
314/QĐ-UBND 16/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban tiếp công dân huyện Vụ Bản
Lượt xem: 62
Tải về
223/QĐ-UBND 13/01/2023 QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Vụ Bản
Lượt xem: 42
Tải về
140/QĐ-UBND 13/01/2023 QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt xem: 35
Tải về
429-CV/HU 30/12/2022 Mời dự Hội nghị công bố thành lập các cơ quan và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý 7h30' ngày 03/01/2023
Lượt xem: 59
Tải về
12345678910...