KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!
Tổng số: 397
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
306/QĐ-UBND 02/02/2024 QĐ v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện
Lượt xem: 56
Tải về
283/QĐ-UBND 30/01/2024 QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 82
Tải về
270/QĐ-UBND 29/01/2024 QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện
Lượt xem: 38
Tải về
136/QĐ-UBND 18/01/2024 QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 60
Tải về
69/QĐ-UBND 12/01/2024 QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện
Lượt xem: 50
Tải về
5/QĐ-UBND 03/01/2024 Quyết định: về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện
Lượt xem: 52
Tải về
2667/QĐ-UBND 28/12/2023 QĐ V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp x
Lượt xem: 44
Tải về
540/BC-UBND 18/12/2023 BÁO CÁO: Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2023
Lượt xem: 46
Tải về
2441/QĐ-UBND 06/12/2023 QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 74
Tải về
2442/QĐ-UBND 06/12/2023 QĐ V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp x
Lượt xem: 69
Tải về
12345678910...