CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC – KHI NGHI NGỜ MẮC COVID-19 – HÃY GỌI NGAY ĐẾN SỐ ĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG 19009095!
Tổng số: 401
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
862/UBND-VP 24/09/2021 V/v thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo sổ 178/TB-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh
Lượt xem: 14
Tải về 6
SVHTTDL 15/09/2021 Điều lệ giải chạy Olympic online vì sức khỏe toàn dân tỉnh Nam Định năm 2021
Lượt xem: 18
Tải về 2
217/VHTT-NSVH 20/09/2021 V/v thực hiện Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Hương ước thôn, xóm, TDP trên địa bàn
Lượt xem: 17
Tải về 2
849/UBND-VP 17/09/2021 V/v cho phép hoạt động trở lại đối với một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ (xã Hiển Khánh, xã Tân Khánh)
Lượt xem: 11
Tải về 4
832/UBND-NV 15/09/2021 V/v phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 27
Tải về 1
1025/SVHTTDL-PQLTDTT 15/09/2021 V/v giới thiệu địa chỉ truy cập hướng dẫn tập luyện các bài tập thể dục thể thao
Lượt xem: 28
Tải về 1
648/UBND-VP5 10/09/2021 V/v đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định
Lượt xem: 29
Tải về 1
1633/HD-SYT 10/09/2021 Hướng dẫn tạm thời Giám sát và phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 35
Tải về 4
811/UBND-VP 10/09/2021 V/v tiếp tục đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công
Lượt xem: 50
Tải về 1
810/UBND-VP 10/09/2021 V/v Phê bình, chấn chỉnh việc không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện.
Lượt xem: 58
Tải về 10
12345678910...
Designed by VNPT