CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC – KHI NGHI NGỜ MẮC COVID-19 – HÃY GỌI NGAY ĐẾN SỐ ĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG 19009095!
Tổng số: 89
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1223/KH-SGDĐT 23/08/2021 Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới cơ chế một cửa theo Kế hoạch 86/KH-UBND
Lượt xem: 35
Tải về 1
165/KH-VHTT 10/08/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 22/6/2021 của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 05/5/2021 của BCH Đảng bộ huyện Vụ Bản về "Xây dựng và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đất Thiên Bản gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo"
Lượt xem: 44
Tải về 2
88/KH-UBND 04/08/2021 KẾ HOẠCH triển khai thực hiện "Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính" trên địa bàn huyện
Lượt xem: 21
Tải về 4
85/KH-UBND 27/07/2021 KẾ HOẠCH Tuyên truyền Chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn huyện Vụ Bản, năm 2021-2022
Lượt xem: 16
Tải về 3
77/KH-UBND 13/07/2021 KẾ HOẠCH Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 huyện Vụ Bản, năm 2021-2022
Lượt xem: 12
Tải về 3
84/KH-UBND 23/07/2021 KẾ HOẠCH Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 huyện Vụ Bản, năm 2021-2022
Lượt xem: 34
Tải về 7
79/KH-UBND 16/07/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 22
Tải về 1
77/KH-UBND 12/07/2021 KẾ HOẠCH Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 huyện Vụ Bản, năm 2021-2022
Lượt xem: 85
Tải về 8
71/KH-UBND 09/07/2021 Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Nam Định, năm 2021-2022
Lượt xem: 25
Tải về 0
02/KH-HĐND 06/07/2021 KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 104
Tải về 5
123456789
Designed by VNPT