CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ MẮC COVID-19 - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 19009095!
QĐ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông
Số ký hiệu văn bản 2956/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/12/2019
Ngày hiệu lực 27/12/2019
Trích yếu nội dung QĐ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHINH
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 04.-qdcbquy_trinh_noi_bo_tthc_so_tttt-vps_19122019_201912271116034022165.pdf
04.-quy_trinh_noi_bo_tthc_so_tttt-vps_19122019_201912271116034132169.pdf