KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0916622678!
V/v xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã
Số ký hiệu văn bản 523/UBND-VP
Ngày ban hành 02/06/2023
Ngày hiệu lực 02/06/2023
Trích yếu nội dung V/v xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công văn-Hướng dẫn
Người ký duyệt Nguyễn Khắc Xung
Tài liệu đính kèm CV-de-nghi-xay-dung-quy-trinh-dien-tu-giai-quyet-TTHC-linh-vuc-Van-hoa-TT.pdf
cv-523-Phu-luc-kem-Cong-van-de-nghi-xay-dung-Quy-trinh-noi-bo-linh-vuc-Van-hoa.pdf