KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0916622678!


  

Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 3461
  • Trong tuần: 24 626
  • Tất cả: 2943768
Huyện Vụ Bản đẩy mạnh thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 284

         Xác định Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử là nhiệm vụ quan trong cần tập trung. Những năm gần đây, UBND huyện Vụ Bản đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả. Qua đó, nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cử xã Thành Lợi

 

Để khắc phục các thủ tục hành chính rườm rà, chồng chéo, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, địa phương trên địa bàn huyện tích cực thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Năm 2021, UBND huyện đã công khai 21 quyết định với 192 thủ tục hành chính, bao gồm công bố mới 42 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức hoạt động xây dựng, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nuôi con nuôi, hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thủy lợi; Đất đai, Giáo dục và Đào tạo; sửa đổi 15 thuộc Lĩnh vực lao động - tiền lương; Bảo trợ xã hội, Nuôi con nuôi; bãi bỏ 23 thuộc các lĩnh vực: Lao động - tiền lương; Bảo trợ xã hội; Hoạt động xây dựng; thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; Thủy lợi; Nội vụ và công khai 112 thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và quy trình nội bộ thuộc lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch; quản lý hoạt động xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cùng với cấp huyện, các xã, thị trấn năm 2021 đã đã công khai hơn 300 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực. Các thủ tục hành chính sau khi công bố đều được cập nhật, tích hợp, công khai trên Cổng dịch vụ công và được các cơ quan có liên quan, các địa phương tổ chức niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa UBND huyện

 

Việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được các xã, thị trấn, các cơ quan thuộc UBND huyện thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật. Từ đó, tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng qui trình. Năm 2021, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và các xã thị trấn đã tiếp nhận 26.884 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ 26.473 hồ sơ, gồm số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 9.623 hồ sơ, số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích là 16.850 hồ sơ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn và với tinh thần làm việc nghiêm túc của đội ngũ cán bộ, công chức, bộ phận tiếp nhận một cửa các cấp trong huyện đã giải quyết được 25.699 hồ sơ, đạt gần 96% tổng hồ sơ tiếp nhận, trong đó: Trả trước hạn 18.578  hồ sơ; trả đúng hạn 8.094 hồ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện đã thực hiện số hóa hồ sơ và thu phí trực tuyến. Tổng số hồ sơ đã thực hiện số hóa là 303 hồ sơ; số hồ sơ đã thực hiện thu phí trực tuyến là 41 hồ sơ với tổng số tiền trên 12 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương, như Bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận 13.052 hồ sơ và đã giải quyết 12.896 hồ sơ. Ngành Công An đã tiếp nhận 100.108 hồ sơ và đã giải quyết trả đúng hạn trên 98.000 hồ sơ. Riêng trong quí I/2022/ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến các xã thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết được 4.630 hồ sơ. Thực hiện việc đơn giản hóa Thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện đã thực hiện số hóa 193 hồ sơ và số hồ sơ đã thực hiện thu phí trực tuyến 116 hồ sơ, với số tiền trên 12, 6 triệu đồng; số hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 308 hồ sơ. Các đơn vị, địa phương trên địa bàn đã thực hiện và hoàn thành kết quả đảm bảo đúng quy định các nhiệm vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Bên cạnh đó, việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được UBND huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Theo đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp huyện và các xã, thị trấn đã được kiện toàn và nghiêm túc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả cuối năm, lấy phiếu đánh giá các cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành 100% nhiệm vụ. 100% Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng văn bản điện tử khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu, đảm bảo đúng theo quy định. Ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện thủ tục hành chính đều nhiệt tình, thân thiện, góp phần chống tiêu cực, sự hài lòng của Nhân dân đối với các cấp chính quyền.

Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời làm tốt việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính, cùng sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện và các xã, thị trấn đã đã góp phần tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước một cách chặt chẽ, chính xác, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương; giải quyết tốt quyền và lợi ích chính đáng của công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

P/v: Hải Vân – Trung tâm VH – TT&TT huyện