KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0916622678!


  

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 89
  • Trong tuần: 4 300
  • Tất cả: 2404245
Các cơ quan, ngành thuộc UBND huyện Vụ Bản

                           Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

Văn phòng UBND huyện

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0228.3821.021

Phòng Văn hóa và Thông tin

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0989.733.818

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0912.299.781

Ban Tổ chức – Nội vụ

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0228.3821.319

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0914.960.869

Phòng Tư pháp

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0968.330.667

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại:0982.820.995

Phòng Tài nguyên – Môi trường

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0915.375.00

Phòng Lao động-TB&XH

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại:0948.893.059

Phòng Nông nghiệp, PTNT

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0988.185.324

Thanh tra huyện

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0975.777892

Phòng Y tế

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0983.763.601

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0988.401.394

Trung tâm GDTX-GDNN

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0974.525.899

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0983.936.265

Ban Quản lý Dự án

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0912.967.906

                           Các cơ quan, ngành đơn vị cấp huyện

Ban Chỉ huy quân sự huyện

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0948.883.762

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0919231280

Công an huyện

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0982.997.683

Bảo hiểm xã hội huyện

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại:0985818867

Tòa án nhân dân huyện

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại:0834719555

Chi cục thuế Ý Yên – Vụ Bản

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0903282219

Viện kiểm sát nhân dân huyện

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại:0904266326

Chi cục Thống kê Mỹ Lộc – Vụ Bản

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0912103522

Chi cục thi hành án huyện

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0976009115

Kho bạc nhà nước huyện

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0942558883