KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!


 anh tin bai
 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
UBND 18 xã, thị trấn của huyện Vụ Bản

1

UBND xã Tân Khánh

Địa chỉ: xã Tân Khánh – huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0228.3981000

Website: tankhanh.namdinh.gov.vn

10

UBND xã Hợp Hưng

Địa chỉ: Xã Hợp Hưng - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0228.0822441

Website: hophung.namdinh.gov.vn

2

UBND xã Minh Thuận

Địa chỉ: Xã Minh Thuận - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0228.3980.501

Website:minhthuan.namdinh.gov.vn

11

UBND xã Cộng Hòa

Địa chỉ: Xã Cộng Hòa - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0228.3822759

Website: conghoa.namdinh.gov.vn

3

UBND xã Đại An

Địa chỉ: Xã Đại An - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0228.3822427

Website:daian.namdinh.gov.vn

12

UBND xã Liên Minh

Địa chỉ: Xã Liên Minh - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0228.3820778

Website:lienminh.namdinh.gov.vn

4

UBND xã Trung Thành

Địa chỉ: Xã Trung Thành - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0228.3822512

Website: trungthanh.namdinh.gov.vn

13

UBND xã Quang Trung

Địa chỉ:Xã Quang Trung - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0228.3822471

Website:quangtrung.namdinh.gov.vn

5

UBND xã Minh Tân

Địa chỉ:Xã Minh Tân- huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0228.3822458

Website:minhtan.namdinh.gov.vn

14

UBND xã Hiển Khánh

Địa chỉ: xã Hiển Khánh - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0228.3980045

Website:hienkhanh.namdinh.gov.vn

6

UBND xã Liên Bảo

Địa chỉ: xã Liên Bảo - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0228.3820149

Website:lienbao.namdinh.gov.vn

15

UBND xã Thành Lợi

Địa chỉ: xã Thành Lợi - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0228.3820147

Website:thanhloi.namdinh.gov.vn

7

UBND xã Tam Thanh

Địa chỉ: xã Tam Thanh - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0228.3820237

Website:tamthanh.namdinh.gov.vn

16

UBND xã Vĩnh Hào

Địa chỉ: xã Vĩnh Hào - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0228.3820177

Website:vinhhao.namdinh.gov.vn

8

UBND xã Đại Thắng

Địa chỉ: xã Đại Thắng - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0228.3820173

Website:daithang.namdinh.gov.vn

17

UBND xã Kim Thái

Địa chỉ: xã Kim Thái - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0228.3820230

Website:kimthai.namdinh.gov.vn

9

UBND xã Tân Thành

Địa chỉ: xã Tân Thành - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0228.3820184

Website:tanthanh.namdinh.gov.vn

18

UBND Thị trấn Gôi

Địa chỉ: Thị trấn Gôi - huyện Vụ Bản

Điện thoại: 0228.3820059

Website:thitrangoi.namdinh.gov.vn