KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!


 anh tin bai
 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 26/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nam Định về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023 - 2030.
Lượt xem: 137
 Ngày 26/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị

         Trên cơ sở những kết quả đạt được và một số vướng mắc, hạn chế của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021, để thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể.

         Kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cáp ủy, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

        Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định được quán triệt đến chi bộ và phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn tỉnh.