KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0916622678!


  

Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 2369
  • Trong tuần: 25 331
  • Tất cả: 2756157
Huyện Vụ Bản thành lập 171 tổ công nghệ số cộng đồng
Lượt xem: 276

Căn cứ vào hướng dẫn số 665 ngày 11/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh nam Định về việc triền khai thành lập tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nam Định, UBND huyện đã có công văn chỉ đạo các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn thành lập tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn xóm, tổ dân phố trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 171 tổ công nghệ số cộng đồng ở 100% các thôn xóm, tổ dân phố trên địa bàn, với 805 thành viên tham gia. Để quản lý, điều hành và hỗ trợ hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, UBND các xã đã Thành lập nhóm quản lý, điều hành và hỗ trợ hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương với 180 thành viên tham gia.

 

anh tin bai

Đoàn thanh niên xã Liên Bảo hỗ trợ người dân cài đặt sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh

 

Tổ công nghệ số cộng đồng có nhiệm vụ là cầu nối của chính quyền địa phương để thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến Nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống, từ đó cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại thôn, xóm, khu phố. Theo đó, nhóm quản lý, điều hành và hỗ trợ hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng các xã, thị trấn hướng dẫn các Tổ công nghệ số cộng đồng ở các thôn xóm, tổ dân phố giúp Nhân dân thực hiện các bước cài đặt và triển khai các ứng dụng nền tảng số để thay đổi tư duy, phương thức, quy trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo cách làm truyền thống bằng phương thức, quy trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa trên nền tảng công nghệ mới; từng bước chuyển đổi nhận thức trên không gian số, thay đổi cách làm việc mới dựa trên công nghệ số, cửa hàng số và mở rộng không gian tiêu thụ sản phẩm nông sản trên không gian số.

 

anh tin bai

Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn chuyển đối số ngành nông nghiệp tại điểm cầu huyện Vụ Bản

 

Việc thành lập tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thúc đẩy chuyển đổi số đến từng hộ gia đình, từng người dân, gắn với cuộc sống của người dân; tạo lập hành vi, thói quen số cho người dân trên môi trường số, thúc đẩy người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó trở thành tác nhân thúc đẩy quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ hơn. Qua đó, huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân, đưa Tổ công nghệ trở thành cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo chuyển đổi số từ xã đến thôn.

P/v: Hải Vân – Trung tâm VH – TT&TT huyện