KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!


 anh tin bai

 

anh tin bai

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Huyện Vụ Bản đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số
Lượt xem: 2190

Thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong thời gian qua, huyện Vụ Bản đã tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ chương trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực và thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển nhanh và bền vững.

 

anh tin bai

anh tin bai

Các địa phương trong huyện tham gia tập huấn chuyển đổi số

 

Xác định Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân nhận thấy công nghệ là hữu ích, thiết thực, UBND huyện kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về xây dựng, phát triển Chính quyền số và Chuyển đổi số đảm bảo tính khả thi, sát với đặc điểm, tình hình và nhu cầu phát triển của huyện. Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo về chuyển đổi số huyện, tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo chuyển đổi số của huyện, ban hành qui chế hoạt động và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng. Đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng để thúc đẩy chuyển đổi số, đưa người dân lên môi trường số để người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số. Qua đó trở thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn. Kết quả, toàn huyện đã thành lập được 171 tổ công nghệ số cộng đồng ở 100% các thôn xóm, tổ dân phố trên địa bàn, với 805 thành viên tham gia. UBND các xã đã thành lập nhóm quản lý, điều hành và hỗ trợ hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương với 180 thành viên tham gia.

 

anh tin bai
anh tin bai

Các tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng điện tử trên điện thoại thông minh

 

Với phương châm: “Nhận thức” là quyết định, “người dân, doanh nghiệp” là trung tâm, “thể chế và công nghệ số” là động lực, “nền tảng số” là đột phá, “an toàn, an ninh thông tin” là then chốt, “chính quyền” là tiên phong, UBND huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như tại các lớp tập huấn, các hội nghị trực tiếp, trực tuyến; trên Trang Thông tin điện tử, trên hệ thống phát thanh, truyền thanh từ huyện xuống các xã, thị trấn; trên các nền tảng mạng xã hội và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của toàn dân. Ngoài ra, huyện nhà còn huy động, sử dụng các nguồn lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi sốphối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn về kiến thức chuyển đổi số cho 100% cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã; cử 18 lãnh đạo cấp xã tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng về chuyển đổi số cấp xã; cử 2 công chức cấp huyện tham gia khóa đào tạo về đảm bảo an ninh, an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức đào tạo. Hiện nay, toàn huyện có 2 xã Liên Minh và Kim Thái đã và đang triển khai nâng cấp Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin và lắp bảng điện tử tại xã. Hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Các cơ quan Đảng, Nhà nước được kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng 4G được phủ sóng rộng khắp toàn huyện, 100% thôn, khu phố được cáp quang hóa, an toàn thông tin được bảo đảm. Các hệ thống thông tin dùng chung như: Quản lý văn bản điều hành, một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, hệ thống hội nghị trực tuyến... hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực vào công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Việc phát triển kinh tế số, xã hội số được quan tâm triển khai toàn diện. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp đã phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi, thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, thương mại điện tử, ứng dụng sản xuất thông minh, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao; tăng cường hoạt động kinh doanh qua mạng, phát triển thương mại điện tử đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và sản phẩm OCOP của huyện. 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số, 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. Một số lĩnh vực có kết quả khả quan, như việc ứng dụng các phần mềm công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt, rà soát làm sạch dữ liệu dân cư quốc gia, triển khai số hóa hồ sơ, Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống Một cửa điện tử; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ. Thực hiện việc thanh toán phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến không dùng tiền mặt đối với 100% thủ tục hành chính có thu phí, lệ phí.

Để thực hiện tốt chương trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện, trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo đối với nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số một cách tích cực, hiệu quả; đưa yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Các ngành triệt để sử dụng các sản phẩm phần mềm do bộ, ngành Trung ương đầu tư triển khai theo ngành dọc, bảo đảm đồng bộ, tích hợp. Bên cạnh đó, các ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục tập huấn, hướng dẫn cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng về các nền tảng số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc chuyển đổi số, cũng như lộ trình xây dựng chính quyền số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số của huyện những năm tới.

T/h: Hải Vân (Trung tâm VH-TT&TT huyện)