CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ MẮC COVID-19 - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 19009095!


  

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 41
  • Trong tuần: 8 302
  • Tất cả: 2101343
Huyện Vụ Bản đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”
Lượt xem: 232

Trong quá trình xây dựng và phát triển của huyện Vụ Bản, cải cách hành chính được xem là một trong những giải pháp được coi trọng để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Cải cách hành chính được triển khai trên các nội dung: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, trong đó, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông là một khâu quan trọng và được đặt ra ngay từ giai đoạn đầu. Thông qua đó góp phần gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính đối với môi trường kinh doanh, xúc tiến đầu tư và đời sống của người dân, giúp cắt giảm chi phí và rủi ro của người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính tạo cơ sở cho quá trình thực hiện và tăng cường khả năng giám sát thực thi công vụ của Nhân dân, các tổ chức, cá nhân, thực hiện được quyền lợi, nghĩa vụ của mình và đồng thời các cơ quan hành chính Nhà nước cũng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước. Việc thực hiện mô hình “một cửa, một cửa liên thông” để tập trung các đầu mối giải quyết thủ tục hành chính từ các phòng ban chuyên môn về một đầu mối tại UBND các cấp thông qua “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” nhằm tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, đảm bảo tính thông suốt và giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho Nhân dân.

 

 

Bộ phận “Một cửa” của các xã, thị trấn của huyện Vụ Bản duy trì trực tiếp công dân

 

Xác định rõ nội dung của công tác cải cách hành chính, những năm qua, cấp ủy và chính quyền các cấp của huyện Vụ Bản đã nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, điển hình là công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, được đặt lên là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình công tác của huyện. UBND huyện đã ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ một cửa cấp huyện. Chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, cùng các phòng chuyên môn trong việc xây dựng, ban hành các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng phù hợp với cải cách hành chính và nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc huyện.

UBND huyện Vụ Bản đã liên tục chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, tuyên truyền sâu rộng đến các ban ngành đoàn thể, Nhân dân về việc thực hiện cơ chế "một cửa, một cửa liên thông” dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện; các xã, thị trấn và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã về quy trình, thủ tục, phí và lệ phí giải quyết các thủ tục hành chính.

Đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã đi vào hoạt động có nề nếp, tạo được chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với các tổ chức và công dân, giảm phiền hà, nhũng nhiễu, giảm chi phí về vật chất cũng như thời gian cho các tổ chức và công dân khi có yêu cầu giải quyết công việc tại cơ quan hành chính Nhà nước; Ý thức trách nhiệm và tinh thần, trách nhiệm thái độ phục vụ tổ chức và công dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao; thể hiện trọng thị, cầu thị hơn, Nhân dân thấy mình được tôn trọng hơn qua việc tiếp xúc với cán bộ Nhà nước nhất là các cán bộ của bộ phận một cửa đã tận tình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được nhanh chóng, thuận tiện, đúng hẹn nên tin tưởng hơn vào cơ quan hành chính Nhà nước.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đặc biệt là hoạt động của bộ phận một cửa trong thời gian tới, huyện Vụ Bản sẽ thực hiện đồng bộ các nội dung của nhiệm vụ cải cách hành chính với triển khai cơ chế "một cửa, một cửa liên thông". Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của cán bộ, công chức và người dân về công tác cải cách hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và huy động sự đóng góp ý kiến từ phía Nhân dân. Nâng cao vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong việc thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện cơ chế "một cửa, một cửa liên thông", tăng cường trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con người làm việc tại bộ phận này; có cơ chế về biên chế, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật... để thu hút những người làm việc có trách nhiệm, có trình độ chuyên môn, am hiểu công việc thuộc lĩnh vực được giao đảm nhiệm. Áp dụng tin học hoá quản lý hành chính; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 vào phục vụ chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền trong xử lý công việc đảm bảo giải quyết kịp thời, thông suốt yêu cầu của tổ chức và công dân. Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính nói chung và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nói riêng, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền để phục vụ kịp thời các nhu cầu chính đáng của tổ chức, công dân. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức cửa quyền, hách dịch, vô cảm, sách nhiễu trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính. Xác định bộ phận một cửa nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cũng là nơi củng cố lòng tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước./.

 

Thực hiện: Văn phòng Huyện ủy – HĐND – UBND huyện.