KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!


 anh tin bai
 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Tập huấn các phần mềm ứng dụng CNTT tại huyện Vụ Bản
Lượt xem: 454

Nhằm nâng cao ứng dụng CNTT trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ tại các cơ quan, địa phương của huyện; truyền đạt, hướng dẫn các kỹ năng ứng dụng CNTT đối với các phần mềm, dịch vụ CNTT mới; cập nhật, bổ sung các kỹ năng đối với các phần mềm, ứng dụng CNTT đã triển khai cho lãnh đạo, cán bộ, công chức địa phương; đáp ứng yêu cầu của công tác CCHC, xây dựng Chính quyền điện tử, từng bước triển khai thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số;...

Từ 11/7/2022 đến hết ngày 14/7/2022, UBND huyện Vụ Bản phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định tổ chức tập huấn các phần mềm ứng dụng CNTT tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vụ Bản.

* Thành phần tham gia tập huấn

- Tại huyện: Chuyên viên, Công chức tham gia tiếp nhận, giải quyết TTHC của các cơ quan chuyên môn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

- Tại 18 xã, thị trấn: Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; công chức tham gia tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, thị trấn.

* Nội dung trọng tâm được triển khai

- Hướng dẫn báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh;

- Hướng dẫn triển khai cấp Giấy khai sinh điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia;

- Hướng dẫn triển khai thanh toán điện tử trong giải quyết TTHC;

- Số hóa hồ sơ, giấy tờ trong tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết TTHC;

- Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trên Phần mềm Dịch vụ công;

- Hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc trong thực tiễn ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị ( theo nhu cầu của từng đơn vị - nếu có)...

Đến 17 giờ ngày 14/7/2022, đã thực hiện tập huấn đầy đủ các nội dung đề ra tại huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện: Hướng dẫn số hóa hồ sơ, giấy tờ giải quyết TTHC cho công dân; thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; triển khai cấp Giấy khai sinh điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; triển khai thanh toán điện tử trong giải quyết TTHC; quy trình nội bộ liên thông giải quyết TTHC trên Phần mềm Dịch vụ công. Cài đặt chứng thư số mới được ban Cơ yếu chính phủ cấp cho cán bộ tại Bộ phận Một cửa và xử lý các lỗi liên quan đến ứng dụng các phần mềm công vụ.

Song song với truyền đạt, hướng dẫn các nội dung mới, thì những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực thi các phần mềm công vụ tại địa phương cũng được các đồng chí giảng viên của Sở thông tin và TT giải đáp, hỗ trợ tận tình, tỉ mỉ, có nội dung không thuộc thẩm quyền Sở Thông tin và TT, các đồng chí tiếp thu để phản ánh với các sở, ngành có liên quan.

Một số hình ảnh trong các buổi tập huấn:

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo

VHTT