KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!


 anh tin bai
 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
HUYỆN VỤ BẢN ĐỒNG LOẠT RA QUÂN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023
Lượt xem: 5068

Thực hiện các Kế hoạch số: 131/KH-UBND, ngày 18/11/2021 của UBND huyện Vụ Bản về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 155/KH-UBND, ngày 29/11/2022 của UBND huyện Vụ Bản về Chuyển đổi số huyện Vụ Bản năm 2023; Kế hoạch số 02/KH-BCĐCĐS, ngày 10/7/2023 của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện Vụ Bản về Tăng cường công tác tuyên truyền về Chuyển đổi số tại cơ sở của các Tổ Công nghệ số cộng đồng xã, thị trấn,

Sáng ngày 08/8/2023, tại 18/18 xã, thị trấn của huyện, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số các xã, thị trấn đồng loạt tổ chức Lễ ra quân đẩy mạnh tuyên truyền về Chuyển đổi số năm 2023 tại các thôn, xóm, tổ dân phố bằng xe cơ giới. Mục tiêu là: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Chuyển đổi số trên cơ sở nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm, phát huy quyền làm chủ của người dân và phục vụ người dân được tốt hơn. Nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác thông tin - truyền thông về thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số cho nhóm Quản lý các Tổ công nghệ số cộng đồng cấp huyện, cấp xã và các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng các địa phương.

Tham gia các đoàn tuyên truyền có Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số các xã, thị trấn, các lực lượng cán bộ, công chức xã; cán bộ, công chức một số cơ quan, đơn vị của huyện; các Tổ công nghệ số cộng đồng. Sau lời phát động Lễ ra quân tuyên truyền của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số các xã, thị trấn, đoàn tổ chức tuyên truyền trên các tuyến đường trung tâm xã, thị trấn, sau đó các Tổ theo sự phân công toả về các thôn xóm (nòng cốt tại các thôn, xóm, TDP là Tổ Công nghệ số cộng đồng) để tuyên truyền, diểm dừng chân cuối cùng tại các nhà Văn hoá thôn, xóm, TDP.

Tại các nhà Văn hoá thôn, xóm, TDP, các thành viên Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số các xã, thị trấn; cán bộ các cơ quan, đơn vị của huyện; thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn, xóm, TDP đã thực hiện hướng dẫn (trực quan bằng máy tính có kết nối Internet, máy chiếu) người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số được đánh giá và lựa chọn; hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm trên sàn thương mại điện tử; Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng, chống dịch bệnh, xác định mã định danh cá nhân... thông qua các nền tảng công nghệ số.

Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số các xã, thị trấn xác định, Lễ ra quân hôm nay là buổi khởi đầu cho quá trình đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chuyển đổi số của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể xã, thị trấn, đặc biệt là nâng cao vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng tại các khu dân cư.

Một số hình ảnh, Clip do địa phương cung cấp

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

anh tin bai

anh tin bai

 

 

 

PVHTT VỤ BẢN