CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ MẮC COVID-19 - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 19009095!


  

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 89
  • Trong tuần: 8 350
  • Tất cả: 2101391
Hội nông dân huyện Vụ Bản đồng hành cùng nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Lượt xem: 863

Nông dân Việt Nam, một lực lượng to lớn, vốn có truyền thống yêu nước và cách mạng đã có những đóng góp to lớn trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Để phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, tổ chức Hội nông dân Việt Nam liên tục phát triển dưới nhiều hình thức và tên gọi khác nhau. Từ Nông Hội đỏ, Hội Tương tế ái Hữu, Hội nông dân Phản đế, Hội nông dân Cứu quốc... ngày 01/03/1988 được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý đổi tên từ Hội Liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam thành Hội nông dân Việt Nam cho đến nay. Mặc dù với tên gọi khác nhau, song suốt chặng đường 91 năm qua (14/10/1930-14/10/2021), ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, Hội nông dân Việt Nam vẫn không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, luôn là trung tâm trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

 

Mô hình lúa đặc sản liên kết của ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp Đại đoàn kết xã Tam Thanh (Vụ Bản)

Cùng với sự trưởng thành và lớn mạnh của Hội nông dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp nông dân Nam Định nói chung, nông dân huyện Vụ Bản nói riêng ngày càng khẳng định được bước tiến trưởng thành. Khi thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Hội tập trung xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt, vận động hội viên nông dân phát huy nội lực, hăng hái thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương Hội nông dân Việt Nam phát động. Từng bước vươn lên phá thế độc canh cây lúa sang chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát huy và khai thác tiềm năng, thế mạnh vốn có của từng địa phương. Nổi bật, thực hiện chủ trương “dồn điền, đổi thửa”, đã quy hoạch lại sản xuất, giao thông thủy lợi, bố trí cây trồng, vật nuôi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, sản xuất theo hướng hàng hóa nên năng suất, chất lượng sản phẩm làm ra của nông dân hàng năm đều tăng. Diện tích cây công nghiệp ngắn ngày, rau màu các loại được mở rộng canh tác, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phong trào nuôi trồng thủy hải sản, kinh tế trang trại, gia trại từng bước được hình thành và phát triển.

Với tinh thần yêu nước, yêu quê hương, giai cấp nông dân huyện Vụ Bản trong bất kỳ hoàn cảnh lịch sử nào vẫn giữ vững niềm tin vào sự nghiệp cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, Ủy ban Mặt trận, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đến nay, Hội đã tổ chức thành công 12 kỳ Đại hội đại biểu, mỗi nhiệm kỳ Đại hội là một mốc son, đánh dấu sự phát triển và trưởng thành của Hội. Đến nay, toàn huyện đã có 22.910 hội viên, với 18 cơ sở Hội xã, thị trấn, với 223 Chi hội thôn, tổ dân phố. Trong quá trình hoạt động, Hội luôn thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh để làm cầu nối giữa Hội với hội viên, không ngừng được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng đến việc xây dựng Hội vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

 

Mô hình sử dụng máy cấy cầm tay của ông Trần Thanh Sơn ở thôn Phú Cốc, xã Minh Thuận

Ngoài thực hiện tốt công tác tổ chức, Hội còn chú trọng đẩy mạnh 3 phong trào thi đua của Trung ương Hội nông dân Việt Nam phát động. Trong đó, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã trở thành phong trào trọng tâm xuyên suốt, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy được vai trò đi đầu của hội viên trong tham gia xây dựng nông nghiệp, nông thôn; cổ vũ, động viên được tinh thần vượt khó, vươn lên làm giàu của hội viên nông dân. Thông qua phong trào, nhiều hội viên đã đổi mới được cách nghĩ, cách làm, vận dụng tối đa sự hỗ trợ nguồn vốn từ các kênh cho vay, tận dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về lao động, đất đai trong phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, đã có hơn 40 hộ hội viên được vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, với số tiền trên 1,2 tỷ đồng; có 2.669 hộ vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội, với số tiền cho vay trên 76 tỷ đồng. Từ phong trào, đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình về sản xuất kinh doanh giỏi, những điển hình tiên tiến. Đến cuối năm 2021, đã có trên 10.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh giỏi các cấp. Hội đã phối hợp giúp đỡ hàng trăm hộ nông dân thoát nghèo; giúp đỡ nguồn vốn, giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất cho các hộ nông dân. Kết quả đạt được từ phong trào đã nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Hội, góp phần cùng với địa phương đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề tại nông thôn.

 

Hội nông dân huyện phối hợp với ngân hàng tổ chức tập huấn nghiệp vụ về một số chính sách của chính phủ dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Phát huy vai trò chủ thể của hội viên nông dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội nông dân huyện đã chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều việc làm thiết thực. Đến nay, Hội đã vận động hội viên đóng góp được hàng tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động, tự nguyện hiến đất để sửa chữa và làm mới đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, kiên cố hóa các kênh mương nội đồng và nhiều công trình phúc lợi khác ở địa phương. Nhiều chi hội, tổ hội tự nguyện đảm nhận xây dựng, duy tu, bảo dưỡng các con đường giao thông liên thôn, liên xã; xây dựng được nhiều công trình gắn biển tên công trình của Hội nông dân. Thành lập và duy trì có hiệu quả các tổ thu gom rác thải, thuốc bảo vệ thực vật, con đường không rác thải, con đường tự quản... để bảo vệ môi trường. Kết quả, đến cuối tháng 9/2021, đã có 11.230 hộ ở 168 chi hội của các xã, thị trấn có mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ; đã trồng được 4.430 cây bóng mát các loại ở 21 tuyến đường được gắn biển do Hội nông dân tự quản. Từ những việc làm có ý nghĩa thiết thực trên của Hội đã góp phần làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn, cùng với địa phương sớm thực hiện hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

 

 Các tuyến đường cây do hội nông dân huyện phát động và chăm sóc ở xã Cộng Hòa, Kim Thái

Cùng với đó, xác định phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, Hội đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, công an, thanh tra, tư pháp... tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng an ninh trong tình hình mới, nâng cao tinh thần trách nhiệm của hội viên nông dân trong phòng chống tội phạm, trong tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, diễn tập phòng thủ khu vực. Đến nay, Hội đã xây dựng được 4 mô hình về “Nông dân tự quản về an ninh trật tự” ở các xã Tân Khánh, Hợp Hưng, Kim Thái và Trung Thành; duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “Ba an toàn” về an ninh trật tự ở các xã, thị trấn. Những kết quả từ phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Hội nông dân tỉnh Nam Định, của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên của toàn thể cán bộ hội viên, hoạt động của Hội nông dân huyện Vụ Bản đã có bước phát triển, bắt kịp với phong trào chung của tỉnh, cả nước bằng nhiều hình thức và phương pháp hoạt động phù hợp. Kết quả đạt được từ công tác tổ chức xây dựng Hội và thực hiện các phong trào nông dân đã tạo nên những dấu ấn đậm nét góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng những năm qua. Với những thành tích đạt được, Hội nông dân Vụ Bản đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; được Trung ương Hội, UBND tỉnh, Hội nông dân tỉnh, UBND huyện khen thưởng nhiều năm liền.

Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam, Hội nông dân huyện sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng trong nông dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng quê hương Vụ Bản ngày càng giàu đẹp, văn minh./.                                                      

T/h: Huyền Trang 

( Trung tâm VH, TT & TT huyện)