KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!


 anh tin bai
 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội nghị trực tuyến quán triệt nghị quyết của Trung ương Hội nông dân Việt Nam
Lượt xem: 673

Ngày 22/3, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, nội dung quan trọng liên quan đến công tác hội, phong trào nông dân. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 63 tỉnh, thành; 588 điểm cấp huyện; 4.255 cấp cơ sở với 112.716 đại biểu. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tại điểm cầu Trung ương Hội.

 
anh tin bai

Các đại biểu tại điểm cầu của huyện

Tại điểm cầu Trung ương Hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã quán triệt tới các đại biểu nội dung Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Tham dự tại điểm cầu huyện Vụ Bản và điểm cầu các xã, thị trấn trong huyện có các đồng chí trong Ban thường vụ Hội nông dân huyện, xã, thị trấn và chi hội trưởng chi hội nông dân trong toàn huyện.

Nghị quyết số 46 có mục tiêu tổng quát là đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào nông dân, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; làm tốt vai trò đại diện, động viên, cổ vũ nông dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, tích cực tham gia phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Nghị quyết đặt ra mục tiêu hằng năm kết nạp từ 200 nghìn hội viên nông dân mới trở lên; 100% cán bộ Hội Nông dân chuyên trách các cấp, chi hội trưởng chi hội nông dân được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ; đào tạo, bồi dưỡng nghề cho từ 250 nghìn hội viên nông dân, lao động nông thôn trở lên; thành lập mới 5,5 nghìn tổ hội, chi hội nông dân nghề nghiệp…

Để đạt được các mục tiêu trên, Nghị quyết đề ra một số giải pháp như: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghề cho nông dân. Động viên nông dân tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động; phát huy vai trò của Hội Nông dân trong giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng; chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế…

   
anh tin bai
 
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Các đại biểu tại điểm cầu của các xã, thị trấn

Trong khuôn khổ hội nghị trực tuyến, lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phổ biến tới các đại biểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2023 – 2028); những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (sửa đổi, bổ sung).

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng triển khai Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2023 – 2028); Quyết định 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”…

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị ở các điểm cầu tỉnh, thành

Thông qua Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết đã giúp cán bộ, hội viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết, thấy rõ vai trò, vị thế của Hội, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, hội viên, từ đó tích cực triển khai có hiệu quả nghị quyết Đại hội các cấp, góp phần xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh trên địa bàn./.

T/h: Huyền Trang

( Trung tâm VH, TT & TT huyện)