KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!


 anh tin bai
 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 409

 Sáng ngày 25/1/2024, Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

 

anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị

         Dự Hội nghị có Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện; cán bộ công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn.

         Năm 2023, công tác tư pháp trên địa bàn huyện được triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn và đạt được nhiều kết quả, đóng vai trò tích cực trong việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Trong năm, Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật đảm bảo theo quy định; triển khai kịp thời các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và cập nhật văn bản pháp luật mới để triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Kết quả, năm 2023, toàn huyện đã thực hiện được 55 cuộc tuyên truyền, phổ bién giáo dục pháp luật, với 7.273 người tham dự. Nội dung và hình thức tuyên truyền pháp luật phong phú, phú hợp với từng đối tượng. Cùng với đó, Phòng tư pháp huyện còn phối hợp cùng Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nam Định tiến hành trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý tại 7 xã, thị trấn và tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn quan tâm, củng cố và kiện toàn các tổ hòa giải cơ sở và chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở. Đến nay, toàn huyện có 171 tổ hòa giải, với 1040 hòa giải viên cơ sở và trong năm 2023 đã tiếp nhận 79 vụ việc, hoàn giải thành công 58 vụ việc liên quan đến lĩnh vực tranh chấp đất đai, hôn nhân và gia đình, môi trường..Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tiếp tục được triển khai  theo qui định, nhất là ở các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới nang cao, nông thôn mới kiểu mẫu.  

 

anh tin bai

Lãnh đạo Phòng tư pháp huyện báo cáo kết quả năm 2023

Ngoài ra, Phòng tư pháp huyện còn thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch đến cán bộ, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn theo quy định của Luật Hộ tịch và kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác chứng thực; đảm bảo cung cấp đầy đủ các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch theo quy định cho các xã, thị trấn trong huyện phục vụ cho công tác đăng ký hộ tịch tại địa phương, nhằm thực hiện tốt Đề án 06 về làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, phối hợp với Sở tư pháp hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện qui trình liên thông thủ tục hành chính cấp bản điện tử đăng ký khai sinh, khai tử và thẩm định hồ sơ cải cách hộ tịch 167 trường họp tại cácđịa phương, đăng ký kết hôn cho 18 trường hợp có yếu tố người nước ngoài.

Đối với công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, Phòng tư pháp huyện đã tham mưu cho UBND huyện ra các văn bản về quản lý xử lý vi phạm hành chính và thẩm định 33 hồ sơ xử phạt hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, với số tiền gần 750 triệu đồng.

 

anh tin bai

Đồng chí Trưởng Phòng tư pháp huyện triển khai nhiệm vụ năm 2024

         Tại hội nghị, cán bộ công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trong huyện đã thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động chuyên môn trong thời gian qua, trao đổi những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện công tác chuyên môn. Lãnh đạo phòng Tư pháp huyện cũng giải đáp những thắc mắc trong thực hiện nhiệm vụ của các địa phương.

     Năm 2024, ngành tư pháp huyện đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, làm tốt công tác tham mưu, xây dựng, rà soát hệ thống văn bản qui phạm pháp luật; tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và hoàn giải cơ sở; trợ giúp pháp lý  và các công tác hành chính tu pháp như quản lý hộ tịch, chứng thực....

 

anh tin bai
anh tin bai

Lãnh đạp Phòng tư pháp huyện trao giấy khen cho tập thể và cá nhân tiêu biểu năm 2023

     Với sự nỗ lực của toàn ngành, năm 2023, ngành Tư pháp huyện có 2 tập thể và 4 cá nhân được UBND huyện khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp.

T/h: Hải Vân – Trung tâm VH – TT&TT huyện