KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!


 anh tin bai

 

anh tin bai

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Bế giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2024
Lượt xem: 221

Sáng ngày 6/6, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khoá I năm 2024.

anh tin bai

Quang cảnh lễ bế giảng

Tham dự lễ bế giảng, có đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của huyện, cùng lãnh đạo, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện và 41 học viên là các đồng chí  đảng viên mới thuộc các Chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn huyện.

anh tin bai
anh tin bai

Đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện  báo cáo tổng kết tại lễ bế giảng

Trong thời gian 8 ngày học tập, các học viên đã được nghiên cứu các chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đánh giá chất lượng tổ chức lớp học: Nhìn chung học viên tham gia học tập đầy đủ, chủ động, tích cực trong học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế của Trung tâm, của lớp học. Đa số học viên tích cực sôi nổi trong trao đổi, thảo luận bài, một số học viên tiếp thu kiến thức nhanh, biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trao quà cho 5 học viên xuất sắc

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận. Trong đó, có 5 học viên đạt loại xuất sắc được Trung tâm Chính trị huyện khen thưởng; 27 học viên đạt loại Giỏi, chiếm 65,8%; 12 học viên đạt loại khá, chiếm 29,3%.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Một số hình ảnh tại lễ bế giảng

Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới nhằm giúp các đồng chí đảng viên hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, từng đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

T/h: Huyền Trang

( Trung tâm VH, TT & TT huyện)