KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!


 anh tin bai

 

anh tin bai

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Huyện ủy Vụ Bản triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Lượt xem: 223

Ngày 8/7/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vụ Bản tổ chức hội nghị mở rộng sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

 

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Trần Minh Hoan, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Ánh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Xung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì hội nghị.

 

anh tin bai

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy điều hành hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện các Ban của Tỉnh ủy Nam Định; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện và các đồng chí Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

 

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo, 6 tháng qua, Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, quyết liệt, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị; tập trung chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Huyện ủy Vụ Bản tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện NQTW4 (khóa XII) và các chỉ thị, nghị quyết của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII). Thành lập đoàn công tác do đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm trưởng đoàn làm việc với UBND huyện, các cơ quan liên quan và Đảng uỷ các xã, thị trấn để nắm tình hình hoạt động, kịp thời có giải pháp chỉ đạo khắc phục những tồn tại, khó khăn vướng mắc của cơ sở.

Công tác cán bộ tiếp tục được các tổ chức Đảng trong huyện quan tâm thực hiện đúng quy trình, quy định, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo thành lập mới 12 chi bộ Quân sự xã, thị trấn theo đúng Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Xây dựng Đề án sắp xếp các tổ chức Đảng, tổ chức bộ máy, cán bộ đối với những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. 6 tháng đầu năm, toàn huyện kết nạp mới 32 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện là 6.598 đồng chí.

Chương trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời kiểm tra các tổ chức cơ sở Đảng khi có dấu hiệu vi phạm, việc thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm minh, kịp thời. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được đẩy mạnh.

Với sự lãnh đạo của Huyện ủy, trong 6 tháng qua, kinh tế của huyện nhà tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 13,53%; công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đảm bảo kế hoạch đề ra (đến nay toàn huyện có 18/18 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu). Văn hoá - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, an toàn xã hội được đảm bảo.

 

anh tin bai

Đồng chí Bùi Ánh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy điều hành phần thảo luận tại hội nghị.

Với sự điều hành của các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, tại hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu bật những kết quả đạt được, một số khó khăn, hạn chế và đề xuất những kiến nghị với Huyện ủy để lãnh đạo hiệu quả các nhiệm vụ trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Minh Hoan, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2024; đồng thời nêu rõ một số hạn chế tồn tại, từ đó chỉ đạo những giải pháp và công việc cụ thể cần tập trung thực hiện, để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

 

anh tin bai

Đồng chí Trần Minh Hoan, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị BCH Đảng bộ huyện mở rộng.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vụ Bản sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của BCH Trung ương, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chương trình công tác và quy chế làm việc của Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024; Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Tổ chức quán triệt và ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tỉnh uỷ. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ đảng viên. Triển khai thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của Đảng; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, trọng tâm là quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị; Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị quyết số 06-NQ/HU của Huyện uỷ về nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn, hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra, kiến nghị kiểm toán Nhà nước và các kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ. ./.

Thực hiện: Quốc Huy (Trung tâm VH-TT&TT Vụ Bản)