KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0916622678!


 anh tin bai
 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 4038
  • Trong tuần: 30 243
  • Tất cả: 3572903
Huyện ủy Vụ Bản tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Lượt xem: 381

Sáng ngày 23/5, Huyện ủy Vụ Bản tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023.

 

anh tin bai
anh tin bai
 
Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Ánh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các hội, đoàn thể huyện; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang của huyện.

anh tin bai

Đ/c Bùi Ánh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Ánh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã nhấn mạnh: Trong suốt cuộc đời cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của xây dựng văn hóa, con người đối với sự nghiệp xây dựng nước nhà “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “muốn xây dựng CNXH, trước hết cần có những con người XHCH”.

Thời gian qua, Đảng bộ huyện khóa XXII đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 04 và xây dựng Chương trình hành động về phát triển văn hóa, con người Vụ Bản trở thành nguồn lực quan trọng để xây dựng huyện đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu với các đặc trưng “Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Văn hóa đặc sắc - Nhân dân hạnh phúc”; xây dựng con người Vụ Bản thân thiện, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản “Nghĩa tình - Văn minh - Năng động - Sáng tạo”; qua đó nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân về xây dựng và phát triển văn hóa con người đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Để việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa con người Nam Định phát triển toàn diện, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung nghiên cứu sâu nội dung chuyên đề năm 2023 và triển khai sâu rộng trong toàn đảng bộ, qua đó nhận thức đúng, đủ về tính chất, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát triển xây dựng văn hóa con người Nam Định nói chung, văn hóa, con người Vụ Bản nói riêng phát triển toàn diện, để văn hóa xứng đáng là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo cho sự phát triển bền vững, trong bối cảnh huyện nhà đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

anh tin baianh tin bai

Các đảng viên tham gia học tập chuyên đề năm 2023

 

Sau học tập Nghị quyết, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung chuyên đề năm 2023 vào chương trình, công tác của từng ngành, từng cấp gắn với việc sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chú trọng thảo luận, trao đổi về thực trạng, khó khăn, hạn chế; đề ra các giải pháp, tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề tồn đọng, vướng mắc để xây dựng, phát huy giá trị văn hóa ở địa phương, cơ quan, đơn vị và ngay trong gia đình.

Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về xây dựng văn hóa con người Nam Định phát triển toàn diện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 05/5/2021 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXII, nhấn mạnh việc “làm theo” Bác với phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “học đi đôi với hành”, chú trọng việc “làm theo” bằng hành động cụ thể; kịp thời phát hiện gương người tốt việc tốt, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực…

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo Bác; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu thực hiện.

anh tin bai

Đ/c Vũ Ngọc Hóa, Trưởng phòng Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt chuyên đề năm 2023

 

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Hóa, Trưởng phòng Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa con người Nam Định phát triển toàn diện.

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “Xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện” là một nội dung quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong toàn huyện cần phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần tích cực xây dựng văn hoá, con người Nam Định nói chung và con người Vụ Bản nói riêng phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước./.

T/h: Huyền Trang

(Trung tâm VH, TT & TT huyện)