KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!


 anh tin bai

 

anh tin bai

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 221

Sáng ngày 5/6, tại nhà văn hóa 3/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; các Sở, ban, ngành tỉnh.

anh tin bai

Quang cảnh điểm cầu huyện Vụ Bản tham dự hội nghị trực tuyến.

Tham dự tại điểm cầu của huyện Vụ Bản, có đồng chí Trần Minh Hoan, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Bùi Ánh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Xung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Xuân Thao, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện; trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể chính trị của huyện, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện.

Hội nghị trực tuyến cũng được kết nối tới điểm cầu các xã, thị trấn trong huyện, với sự tham gia của các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã, thị trấn và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Trực tiếp thông báo nhanh tới đội ngũ cán bộ chủ chốt những nội dung trọng tâm của Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc (từ 16 đến 18/5), Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Với tinh thần trách nhiệm cao, dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu, phát huy dân chủ, trí tuệ thẳng thắn, Hội nghị đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; thực hiện công tác cán bộ theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương…

anh tin bai

Các đại biểu điểm cầu huyện Vụ Bản tham dự hội nghị trực tuyến.

Hội nghị đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện Đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình Đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới, đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045…

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp thu, nghiên cứu kỹ các nội dung đã thống nhất tại Hội nghị Trung ương Chín, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 2 bài phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra cho các năm 2024-2025, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo tiền đề chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Qua hội nghị, đã cung cấp kịp thời những thông tin quan trọng của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh; tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII./.

T/h: Huyền Trang

( Trung tâm VH, TT & TT huyện)