KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!


 anh tin bai
 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 3/2023
Lượt xem: 515

Sáng ngày 9/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 3/2023.

Tham dự tại điểm cầu tại Hà Nội có đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; đại biểu Cục tuyên huấn Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 3 điểm cầu Trung ương tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Cả nước có 2.185 điểm cầu kết nối hơn 74.000 đại biểu tại 58 tỉnh, 464 huyện và 1.660 xã.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Vụ Bản

 

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Vụ Bản có đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí đại diện một số cơ quan, ban ngành của huyện, cùng toàn thể đội ngũ Báo cáo viên của huyện.

 

anh tin bai

Đ/c PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương thông tin các chuyên đề tại hội nghị

 

Tại hội nghị, đồng chí PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương thông tin chuyên đề: “Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Theo đó, Hệ giá trị quốc gia gồm 9 giá trị: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc; Hệ giá trị văn hóa gồm 4 giá trị: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học; hệ giá trị con người Việt Nam gồm 8 giá trị chủ yếu là: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo. Hệ giá trị gia đình gồm 4 giá trị cốt lõi: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Nội dung của các hệ giá trị này là tập trung làm sâu sắc hơn vai trò của từng hệ giá trị và mối quan hệ biện chứng giữa các giá trị trong xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong đó, nhấn mạnh lấy chuẩn mực xây dựng con người là trung tâm; hệ giá trị gia đình là cơ bản; hệ giá trị văn hóa là nền tảng, hệ giá trị quốc gia - dân tộc là mục tiêu cao cả, chi phối các hệ giá trị khác. Sự phân định ở đây về các hệ giá trị là tương đối vì các hệ giá trị này có mối quan hệ biện chứng, gắn bó chặt chẽ và chuyển hóa lẫn nhau để tạo nên bản sắc dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

anh tin bai

Đ/c đồng chí Thượng tướng, Phó GS.TS Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin chuyên đề tại hội nghị

 

Cũng tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng, Phó GS.TS Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin chuyên đề “Những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại trong thời gian gần đây, định hướng thời gian tới” và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng tuyên truyền trong thời gian tới./.

T/h: Huyền Trang

(Trung tâm VH, TT & TT huyện)