KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!


 anh tin bai
 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 171

Ngày 23/5, UBND huyện đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

 

anh tin bai

Các đại biểu về dự hội nghị

`Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Xung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện; đồng chí Đỗ Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện; Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Khắc Xung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Xung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện nhấn mạnh: cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cần quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác CCHC, đặc biệt nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cần thực hiện việc rà soát các nhiệm vụ; tổng hợp những vướng mắc trong quá trình thực hiện để có các đề xuất, kiến nghị  phù hợp; thường xuyên kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị trên địa bàn kịp thời phát hiện những sai sót, bất cập. Đội ngũ cán bộ, công chức chủ động trong công việc chuyên môn, linh hoạt thực hiện các nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm trong phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp...

 

anh tin bai

Lãnh đạo Phòng nội vụ huyện báo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023

 Năm 2023, chỉ số CCHC của huyện Vụ Bản đạt 85,63/100 điểm, xếp thứ 6/10 huyện, thành phố; tăng 3 bậc so với năm 2022. Các lĩnh vực đạt chỉ số cao như: lĩnh vực 2 về “Cải cách thể chế”, lĩnh vực 7 về “Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số”, lĩnh vực 5 về “Cải cách chế độ công vụ”.

Để đạt hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, những năm qua, UBND huyện đã quan tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó đã xác định đầy đủ các nhiệm vụ CCHC được gắn theo các lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước; triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành và thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành, dịch vụ công trực tuyến… phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện trên các mặt công tác. Trong quá trình triển khai CCHC có sự phân công, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp, các lĩnh vực, đặc biệt là sự phối hợp, tham gia đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan tham mưu CCHC. Chất lượng giải quyết TTHC được nâng cao; cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì, mở rộng, nâng cao hiệu quả thông qua việc ứng dụng  mạnh mẽ công nghệ thông tin; tổ chức tốt việc tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Hệ thống một cửa điện tử được triển khai đồng bộ, thống nhất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã đã phát huy hiệu quả tích cực, bảo đảm thông tin thông suốt, tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước...

 

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, địa phương đã tổ chức kiểm điểm làm rõ những nguyên nhân các chỉ số bị giảm trừ điểm, đưa ra những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2023, phấn đấu duy trì thứ hạng, nâng cao điểm số CCHC của huyện năm 2024.

 

anh tin bai

Đồng chí Đỗ Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

           Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự  cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác CCHC. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung thực hiện hiệu quả 7 nhiệm vụ trong việc nâng cao chỉ số CCHC; Tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, hoàn thành mục tiêu đề ra đối với công tác CCHC huyện giai đoạn 2021-2025; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện tốt các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức người lao động; nâng cao chất lượng kiểm tra công vụ, xử lý kịp thời những vi phạm, vướng mắc sau kiểm tra đặc biệt là kiêm tra việc thực hiện quy định về kỷ luật, kỷ cương, vă hóa công vụ và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp để góp phần nâng cao chỉ số đánh giá về công tác chỉ đạo điều hành; nâng cao chỉ số đánh giá về cải cách thể chế; nâng cao chỉ số đánh giá về cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chỉ số về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; nâng cao chỉ số đánh giá về cải cách chế độ công vụ; nâng cao chỉ số đánh giá cải cách tài chính công và nâng cao chỉ số đánh giá về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số…

P/v: Hải Vân