KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!


 anh tin bai

 

anh tin bai

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cán bộ, đảng viên huyện Vụ Bản dự hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.
Lượt xem: 190

Sáng 9/7/2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối đến 15.644 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và địa phương trên toàn quốc.

 

anh tin bai

Điểm cầu huyện Vụ Bản tham dự hội nghị trực tuyến.

Tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm huyện có đồng chí Bùi Ánh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Xung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Xuân Thao, Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện và đảng viên các cơ quan trên địa bàn huyện.

 

anh tin bai

Các đại biểu điểm cầu huyện Vụ Bản tham dự hội nghị trực tuyến.

Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và huyện qua các thời kỳ; cán bộ cao cấp của lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Mở đầu Hội nghị, Ban tổ chức đã chiếu bộ phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của cách mạng”.

 

anh tin bai

Các đại biểu điểm cầu huyện Vụ Bản theo dõi phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của cách mạng”.

Tiếp đó, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW và nghe đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW.

Quy định số 144-QĐ/TW là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, văn minh". Quy định cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, nhằm làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Chỉ thị số 35-CT/TW là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

 

anh tin bai

Các đại biểu điểm cầu huyện Vụ Bản tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định số 144-QĐ/TW và phải thực hành các chuẩn mực đạo đức một cách tự giác, thường xuyên. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng căn cứ vào Chỉ thị số 35-CT/TW và các hướng dẫn của Trung ương, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng; đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

Sau hội nghị trực tuyến toàn quốc, các cấp ủy Đảng của huyện Vụ Bản sẽ chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức đa dạng, phù hợp; tuyên truyền, phổ biến qua sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; từ đó triển khai cụ thể hóa các văn bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. ./.

Thực hiện: Quốc Huy (Trung tâm VH-TT&TT Vụ Bản)