NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 375
  • Trong tuần: 11,198
  • Tất cả: 1,422,080
Lượt xem: 250

Huyện Vụ Bản đẩy mạnh phong trào thi đua – xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, nhưng dưới lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của các ngành và Nhân dân trong huyện, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện đã được đẩy mạnh, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

   Các khối thi đua phát động phong trào thi đua năm 2021

Để phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đi vào chiều sâu, có sức lan toả và phát huy hiệu quả thiết thực, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng -an ninh và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, các cụm, khối thi đua của huyện có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức phát động phong trào thi đua, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao. Hàng năm các cụm, khối đều xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể, phát động phong trào thi đua phù hợp với từng ngành, lĩnh vực và tổ chức ký kết giao ước thi đua... Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, trong đó tập trung tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiến tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó, tạo sức lan tỏa và nhân rộng các điển hình trong Nhân dân. Các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, căn cứ vào điều kiện thực tiễn để phát động, tổ chức các phong trào thi đua, từ đó tạo động lực, khí thế mạnh mẽ lôi cuốn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia.

 
 Khối thi đua các xã, thị trấn tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021

Bên cạnh đó, nhiều phong trào thi đua được phát động, có sức lan tỏa mạnh mẽ, như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, thi đua thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thầy thuốc như mẹ hiền”, phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”,  phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”... Các phong trào thi đua được phát động sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, từng bước đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ vậy, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng nông - lâm - thủy sản là 16,9%; thương mại, dịch vụ 21,1% và công nghiệp - xây dựng chiếm 62%, với 15 mô hình tích tụ ruộng đất, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp được duy trì và mở rộng; Khu công nghiệp Bảo Minh nằm trên địa bàn huyện trở thành Khu công nghiệp kiểu mẫu của tỉnh, thu hút trên 14.000 lao động trong và ngoài huyện. Năm 2020, Khu công nghiệp Bảo Minh được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt chủ trương mở rộng diện tích lên 50 ha, nâng tổng diện tích khu công nghiệp lên 215 ha và đang triển khai dự án cụm công nghiệp Thanh Côi – xã Tam Thanh, với diện tích 50 ha. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện tăng bình quân 11%/năm. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Văn hóa, xã hội được quan tâm thường xuyên. Đến nay, 98% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. Các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. An sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, đạt kết quả cao, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được khẳng định; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội được nâng cao. Nhất là năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, dù chịu tác động lớn của đại dịch Covid-19, song vượt qua mọi khó khăn, Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực. Chính vì thế, trên địa bàn huyện không ghi nhận trường hợp nào dương tính với dịch Covid - 19. Đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2018, Huyện nhà đã xuất sắc về đích xây dựng huyện nông thôn mới và đầu năm 2021, toàn huyện có thêm nhiều địa phương, nhiều khu dân cư về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Khắp các làng quê rộn tiếng ca vui bởi nông thôn đổi mới.

 

 

Nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng năm 2020

Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội hàng trăm tỷ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được phát huy, nhân rộng, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả, từ năm 2015 đến nay, huyện Vụ Bản có hàng trăm tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính Phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp, ngành khen thưởng. Năm 2020, toàn huyện có 3 tập thể được UBND tặng Cờ thi đua xuất sắc, 10 tập thể và 9 cá nhân được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và Bằng khen; cùng hàng trăm tập thể, cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, tập thể lao động tiên tiên tiến và tặng giấy khen.

Phát huy những kết quả đạt được, hiện nay, các cấp, các ngành, đoàn thể và Nhân dân trong huyện đã và đang bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị, ra sức thi đua chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021 và những năm tiếp theo.

P/v: Hải Vân – Trung tâm VH – TT&TT huyện
Designed by VNPT