Tổng số: 1740
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
961/UBND-NV 21/10/2021 V/v Công khai danh sách bổ nhiệm CDNN và xếp lương viên chức theo Thông tư 01, 02, 03, 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 42
Tải về 2
951/UBND-VP 20/10/2021 V/v thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 207/TB-UBND ngày 20/10/2021 cùa UBND tỉnh
Lượt xem: 17
Tải về 7
957/BCĐ 20/10/2021 V/v rà soát, quản lý, theo dõi áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 đối với người từ viện Mắt TW về địa phương
Lượt xem: 17
Tải về 9
10/TB-HĐTT 21/10/2021 V/v triệu tập thí sinh tham ra thi tuyển công chức cấp xã huyện Vụ Bản năm 2021 (vòng 2)
Lượt xem: 45
Tải về 5
242/VHTT-CNTT 21/10/2021 V/v thực hiện đăng ký và quét mã QR-Code phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 43
Tải về 2
951/UBND-VP 21/10/2021 V/v thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 207/TB-UBND ngày 20/10/2021 cùa UBND tỉnh
Lượt xem: 26
Tải về 9
121/KH-UBND 14/10/2021 KẾ HOẠCH Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên đia huyên Vu Bản
Lượt xem: 25
Tải về 5
179/TB-UBND 17/10/2021 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị sơ kết đánh giá tình hình phát triển kinh tế - XH 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021
Lượt xem: 13
Tải về 1
180/TB-UBND 18/10/2021 THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Vụ Bản Quý III năm 2021
Lượt xem: 10
Tải về 4
947/BCĐ 19/10/2021 V/v quản lý và tiếp tục theo dõi thông tin về sức khỏe đối với các trường họp ngừng cách ly y tế tập trung phòng, chống Covid-19
Lượt xem: 6
Tải về 2
12345678910...
Designed by VNPT