Tổng số: 1610
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
673/UBND-VP 05/08/2021 V/v thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 140ATB-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh
Lượt xem: 4
Tải về 0
669/UBND-VP 04/08/2021 V/v khẩn trương rà soát giải quyết chính sách hỗ trợ cho các trường hợp gặp khó khăn do đại dịch COVD-19
Lượt xem: 12
Tải về 0
671/BCĐ 04/08/2021 V/v thông báo danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung tại các tỉnh thành phố về địa phương
Lượt xem: 1
Tải về 2
3183/QĐ-UBND 04/08/2021 QUYẾT ĐỊNH về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước huyện Vụ Bản năm 2020
Lượt xem: 5
Tải về 0
88/KH-UBND 04/08/2021 KẾ HOẠCH triển khai thực hiện "Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính" trên địa bàn huyện
Lượt xem: 4
Tải về 1
656/UBND-VP 03/08/2021 V/v cải thiện và nâng cao chất lượng mối quan hệ giũa công dân - cơ quan chính quyền trong việc cung cấp các dịch vụ hành chính
Lượt xem: 2
Tải về 0
21/2021/QĐ-TTg 21/06/2021 Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Lượt xem: 4
Tải về 3
04/TB-HĐKTSH 04/08/2021 THÔNG BÁO về thời gian, địa địa điểm, nội dung, hình thức kiểm tra sát hạch tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Vụ Bản năm 2021
Lượt xem: 46
Tải về 9
05/TB-HĐXT 04/08/2021 THÔNG BÁO về việc triệu tập thí sinh tham gia kiểm tra sát hạch xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã huyện Vụ Bản năm 2021
Lượt xem: 26
Tải về 6
3179/QĐ-UBND 02/08/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách người đủ điêu kiện tham gia kiểm tra sát hạch trong tuyển dụng đặc biệt và xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Vụ Bản năm 2021
Lượt xem: 38
Tải về 10
12345678910...
Designed by VNPT