KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!


 anh tin bai
 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ
Lượt xem: 59
https://vpub.namdinh.gov.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-ubnd-tinh/danh-gia-tinh-hinh-2-nam-trien-khai-thuc-hien-de-an-06-cua-chinh-phu-334067