KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0888305268!


 anh tin bai
 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Vụ Bản: Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
Lượt xem: 2572

Những năm qua, Hội đồng NVQS các cấp đã giúp UBND cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các nội dung công tác tuyển quân đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công bằng, minh bạch và bảo đảm quyền, nghĩa vụ cho mọi công dân nhập ngũ. Các nội dung tiêu biểu, như hoàn thành 100% chỉ tiêu trong ngày giao quân; thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh lý lịch chính trị, không có trường hợp công dân không đủ tiêu chuẩn chính trị nhập ngũ; công dân có trình độ cao đẳng, đại học nhập ngũ ngày càng tăng…Để có được kết quả này, huyện Vụ Bản đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân; phát huy năng lực của cả hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Luật NVQS, đảm bảo giao đủ 100% chỉ tiêu trên giao.

Một mùa tuyển quân nữa đang bắt đầu. Cũng như các địa phương trong huyện, những ngày qua, cấp ủy, chính quyền xã Quang Trung đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Hệ thống truyền thanh văng vẳng những bản tin tuyên truyền Luật NVQS nhằm giúp bà con, thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ của người công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Được biết, thanh niên xã Quang Trung đi làm ăn xa khá nhiều, nhưng các thanh niên đều sắp xếp công việc để có mặt khám tuyển theo lệnh gọi. Để có được quân số đến khám sơ tuyển cao, trước đó chính quyền xã đã huy động các đoàn thể địa phương cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ; nhất là phổ biến, tuyên truyền Luật NVQS sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Một số hình ảnh khám tuyển ở các địa phương trong huyện

Còn tại xã Kim Thái, để công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ diễn ra thuận lợi, UBND xã đã kiện toàn Hội đồng NVQS xã và xây dựng kế hoạch phân công các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tham gia công tác điều động thanh niên tham gia sơ tuyển và khám tuyển NVQS năm 2024. Ban CHQS xã đã tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên đa số thanh niên đi khám tuyển đều có ý thức chấp hành tốt. Trong đợt khám tuyển vừa qua, xã Kim Thái phát lệnh gọi 60 công dân đã vượt qua vòng sơ tuyển để tuyển chọn lấy các công dân có sức khỏe từ loại 1 đến loại 3. Qua các bước khám tuyển, Hội đồng khám tuyển đã lựa chọn được 20 công dân đủ điều kiện để làm hồ sơ nhập ngũ. Trong đó, đạt sức khỏe loại một là 3, loại hai là 10 công dân, loại ba là 7 công dân. Những công dân đủ điều kiện đã được Hội đồng NVQS xã hướng dẫn làm hồ sơ theo trình tự quy định. Trong thời gian tới, Hội đồng NVQS xã sẽ tăng cường tuyên truyền và quản lý những công dân trung tuyển ở địa phương để chuẩn bị cho các bước tiếp theo là xét nghiệm HIV, ma túy và tiến hành thâm nhập đến gia đình. 

Theo dự kiến, năm 2024 chỉ tiêu giao cho huyện Vụ Bản sẽ tuyển chọn, gọi nam công dân lên đường nhập ngũ sẽ tăng khoảng 10% so với năm 2023. Ngay từ sớm, Ban CHQS huyện - Cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS huyện đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng NVQS huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, chặt chẽ các khâu, các bước. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu, nâng cao chất lượng. Quá trình tổ chức thực hiện đề cao dân chủ, công khai, công bằng xã hội, đúng quy định của pháp luật. Ban CHQS huyện phối hợp với Trung tâm y tế huyện và các cơ quan liên quan tổ chức tốt công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe, phúc tra sức khỏe cho công dân theo Luật NVQS. Công an huyện phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác xét duyệt chính trị theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50 của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Nhờ làm tốt các bước nên công tác khám tuyển tại các địa phương đã diễn ra thuận lợi, đúng Luật. Việc khám tuyển được tiến hành nghiêm túc, khách quan. Đến nay, Hội đồng NVQS huyện đã tổ chức hoàn thành khám tuyển cho 18 xã, thị trấn. Kết quả, đã khám và kết luận xét nghiệm được 383 nam công dân đủ tiêu chuẩn, trong đó loại 1 là 72 nam công dân, loại 2 là 192 nam công dân, loại 3 là 119 nam công dân đảm bảo đủ quân số, chất lượng sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2024.

anh tin bai

Lớp lớp thanh niên huyện Vụ Bản hăng hái lên đường nhập ngũ vào mùa xuân

Giai đoạn 2017- 2023, huyện Vụ Bản đã giao 1.381 công dân cho các đơn vị Quân đội nhân dân. Các địa phương cũng đã tổ chức gặp mặt, tặng quà cho tất cả các quân nhân hoàn thành NVQS với số tiền từ 300.000 -1 triệu đồng/người; phối hợp tổ chức tư vấn, khảo sát nhu cầu học nghề và giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ.

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Việc triển khai hiệu quả công tác này ở Vụ Bản những năm qua đã góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội thường trực; làm nền tảng vững chắc để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và nguồn cán bộ kế cận chất lượng cao cho địa phương, cơ sở. Từ đó, góp phần quan trọng vào xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trong thời gian tới, Hội đồng NVQS các cấp trong huyện vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật NVQS, Luật CAND, về quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi công dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch giao nhận quân năm 2024.

T/h: Huyền Trang

( Trung tâm VH, TT & TT huyện)