KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0916622678!


  

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1484
  • Trong tuần: 12 665
  • Tất cả: 2482510
Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022 tại xã Hiển Khánh
Lượt xem: 220

Ngày 7/6/2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022 tại xã Hiển Khánh.

 

anh tin bai

Các đại biểu tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng

 

Tham dự có đại diện Ban CHQS huyện; các thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện; lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền cùng 132 học viên là cán bộ, đảng viên các ban ngành, đoàn thể và cán bộ, giáo viên các Trường THCS, Tiểu học và Mầm non trên địa bàn xã Hiển Khánh.

 

anh tin bai

Đ/c Lưu Quốc Phát - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện khai mạc tại lớp bồi dưỡng

 

Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 7/6 đến ngày 10/6, 132 học viên sẽ được học tập, nghiên cứu học viên 4 chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Một số nội dung cơ bản của các luật và pháp luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên.

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng -An ninh cho cán bộ đối tượng 4 nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, các vấn đề diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa, sẵn sang làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương. Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành về công tác quốc phòng và an ninh, từ đó nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

T/h: Huyền Trang

(Trung tâm VH, TT & TT huyện)