KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0916622678!


  

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 1603
  • Trong tuần: 12 784
  • Tất cả: 2482629
Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3 huyện Vụ Bản năm 2022
Lượt xem: 225

Sáng ngày 6/6/2022, tại Ban CHQS huyện, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3 cho các học viên là trưởng, phó các phòng, ban, đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2022.

 

anh tin bai

Các đại biểu tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng

 

Về dự có đồng chí Thượng tá Nguyễn Bá Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng kiêm TMT, Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh; đồng chí Thượng tá Vũ Quốc Huy - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh; đồng chí Phạm Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đỗ Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện; đại biểu cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh, đại biểu Hội đồng GDQPAN huyện, các đồng chí giáo viên, các đồng chí thành viên Ban Tổ chức lớp học và 71 đồng chí học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

 

anh tin bai

Đ/c Thượng tá Vũ Quốc Huy - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban TT Hội đồng GDQPAN tỉnh công bố các quyết định tại lớp bồi dưỡng

 

Trong các ngày từ 6/6 đến 18/6/2021, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề về: đề: Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; chiến lược an ninh mạng quốc gia. Nội dung cơ bản về chiến lược quốc phòng Việt Nam, chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Một số vấn đề về phòng thủ dân sự và an ninh phi truyền thống. Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, lực lượng Dự bị động viên, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam. Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh. Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh Nhân dân, thế trận an ninh Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, sự cố hóa chất, độc xạ, môi trường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng; công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương. Xây dựng, quản lý lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Một số nội dung về hệ thống văn kiện chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương từ thời bình sang thời chiến. Thứ tự các bước chuyển hoạt động của LLVT trong các trạng thái SSCĐ; chuyển hoạt động của cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng. Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ. Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về động viên quốc phòng. Luyện tập vận hành một số nội dung cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện. Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. Chiến lược quốc phòng, an ninh một số nước có liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam. Trong quá trình học tập các học viên còn được luyện tập bắn súng ngắn K54 bài 1b.

 

anh tin bai

Đ/c Thượng tá Nguyễn Bá Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng kiêm TMT, Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh phát biểu khai mạc tại lớp bồi dưỡng

 

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Thượng tá Nguyễn Bá Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng kiêm TMT, Bộ CHQS tỉnh, Trưởng Ban Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh nêu rõ tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ lãnh đạo các cấp ngành trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn huyện. Đồng chí Trưởng Ban Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh yêu cầu trong quá trình học tập, nghiên cứu, đề nghị Ban Tổ chức lớp học, các cơ quan liên quan và các đồng chí học viên cần nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: Các đồng chí trong Ban Tổ chức lớp học thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, nội dung, chương trình lớp học đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Ban hành các văn bản tổ chức thực hiện theo kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất để giáo viên, học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm việc phân loại đánh giá, làm căn cứ để trình Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh cấp chứng chỉ theo quy định. Các đồng chí học viên chủ động bố trí kế hoạch công tác để tham gia đầy đủ các nội dung, chương trình của lớp học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ những nội dung được truyền đạt. Thực hiện nghiêm các quy định của lớp học; đảm bảo đủ quân số, an toàn về mọi mặt. Yêu cầu các đồng chí giảng viên nghiên cứu, nắm chắc và cập nhật các nội dung mới trong giáo trình theo chuyên đề mình đảm nhiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy và học theo hướng giảng viên gợi mở vấn đề, định hướng phương pháp tiếp cận, khuyến khích tính chủ động và tự giác của mỗi học viên. Đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu chuyên đề; tăng cường đối thoại, tương tác đa chiều giữa giảng viên với học viên, giữa các học viên với nhau. Tích cực liên hệ với thực tiễn, trao đổi, thảo luận những vấn đề mới, những khó khăn, vướng mắc tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Bảo đảm thật tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình của lớp học. Thường xuyên báo cáo kết quả học tập về Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

 

Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng cho học viên những quan điểm của Đảng, Nhà nước về QP-AN, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội với củng cố QP-AN trong tình hình mới, quán triệt những yêu cầu mới về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Làm cơ sở vận dụng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN theo cương vị công tác, phù hợp với tình hình của địa phương, ngành, đơn vị, cơ quan, nhà trường, doanh nghiệp. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong tình hình mới./.

T/h: Huyền Trang

(Trung tâm VH, TT & TT huyện)