CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC – KHI NGHI NGỜ MẮC COVID-19 – HÃY GỌI NGAY ĐẾN SỐ ĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG 19009095!
NGHỊ QUYẾT V/v quyết định giải ngân nguồn kinh phí tiết kiệm 10% chi thưòng xuyên đế thực hiện Đe án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã giữ lại từ đầu năm 2021 cấp lại cho các cơ quan, đơn vị
Số ký hiệu văn bản 61/NQ-HĐND
Ngày ban hành 06/10/2021
Ngày hiệu lực 06/10/2021
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT V/v quyết định giải ngân nguồn kinh phí tiết kiệm 10% chi thưòng xuyên đế thực hiện Đe án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã giữ lại từ đầu năm 2021 cấp lại cho các cơ quan, đơn vị
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Phạm Văn Quyết
Tài liệu đính kèm NQ61.pdf
Designed by VNPT