CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC – KHI NGHI NGỜ MẮC COVID-19 – HÃY GỌI NGAY ĐẾN SỐ ĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG 19009095!
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 22/6/2021 của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 05/5/2021 của BCH Đảng bộ huyện Vụ Bản về "Xây dựng và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đất Thiên Bản gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo"
Số ký hiệu văn bản 165/KH-VHTT
Ngày ban hành 10/08/2021
Ngày hiệu lực 10/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 22/6/2021 của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 05/5/2021 của BCH Đảng bộ huyện Vụ Bản về "Xây dựng và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đất Thiên Bản gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo"
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chỉ thị-Chương trình hành động-Kế hoạch
Người ký duyệt Bùi Công Sáng
Tài liệu đính kèm KH_thuc_hien_Chuong_trinh_HD_va_Nghi_quyet_cua_BCH_Dang_bo_huyen_202108100232512120.pdf
Designed by VNPT