NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ HAI HĐND HUYỆN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026
THÔNG BÁO Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 71/TB-UBND
Ngày ban hành 15/07/2021
Ngày hiệu lực 15/07/2021
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo-Giấy mời
Người ký duyệt Nguyễn Khắc Xung
Tài liệu đính kèm tb-71_20210721051900543553_1507202171.pdf
Baocao_TMQHSDD_2021-2030_Vu_Ban_20210721051900892890_1507202171.pdf
bdo_quy_hoach_20210721051900421421_1507202171.pdf
Bieu_QH2021-2030_Vu_Ban_20210721051900533542_1507202171.xls
Designed by VNPT