NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ HAI HĐND HUYỆN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026
THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 72/TB-UBND
Ngày ban hành 21/07/2021
Ngày hiệu lực 21/07/2021
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo-Giấy mời
Người ký duyệt Nguyễn Khắc Xung
Tài liệu đính kèm tb-72_20210721063454596590_2107202172.pdf
Designed by VNPT