NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ HAI HĐND HUYỆN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026
V/v Triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 581/UBND-VP
Ngày ban hành 20/07/2021
Ngày hiệu lực 20/07/2021
Trích yếu nội dung V/v Triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn-Hướng dẫn
Người ký duyệt Nguyễn Khắc Xung
Tài liệu đính kèm cv-581_20210720071010533530_20072021581.pdf
Designed by VNPT