NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ HAI HĐND HUYỆN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”
Số ký hiệu văn bản 165/BC-UBND
Ngày ban hành 16/07/2021
Ngày hiệu lực 16/07/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Khắc Xung
Tài liệu đính kèm bc-165.pdf
Designed by VNPT