NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ HAI HĐND HUYỆN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021 - 2026
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 1519/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/07/2021
Ngày hiệu lực 19/07/2021
Trích yếu nội dung V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm QD_cong_bo_ho_tro_kho_khan_ve_covid.pdf
Phu_luc_kem_theo_190720211519.pdf
Designed by VNPT