NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn
Số ký hiệu văn bản 258/UBND-VP
Ngày ban hành 30/04/2021
Ngày hiệu lực 30/04/2021
Trích yếu nội dung Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn-Hướng dẫn
Người ký duyệt Nguyễn Khắc Xung
Tài liệu đính kèm Cong_van_trien_khai_cap_bach_cac_bien_phap_phong,_chong_dich_benh_Covid-19_tren_dia_ban_20210430022848819810_signed20210430024641.pdf
Designed by VNPT