CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC – KHI NGHI NGỜ MẮC COVID-19 – HÃY GỌI NGAY ĐẾN SỐ ĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG 19009095!
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2951/QĐ-UBND 09/12/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
Lượt xem: 83
Tải về 1
TTHC-TP 24/09/2020 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP
Lượt xem: 90
Tải về 1
2290/QĐ-UBND 15/09/2020 QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 82
Tải về 0
2169/QĐ-UBND 01/09/2020 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện
Lượt xem: 126
Tải về 0
1542/SLĐTBXH-NCC 27/08/2020 V/v tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực người có công
Lượt xem: 114
Tải về 0
1959/QĐ-UBND 10/08/2020 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, thị trấn
Lượt xem: 101
Tải về 1
2492/QĐ-UBND 11/11/2019 QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện
Lượt xem: 78
Tải về 0
1916/QĐ-UBND 04/08/2020 QĐ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 121
Tải về 0
Designed by VNPT