CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - KHI NGHI NGỜ MẮC COVID-19 - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG 19009095!
Tổng số: 66
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
128/NQ-CP 11/10/2021 Nghị quyết 128 CP và một số văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 56
Tải về 0
86/NQ-CP 06/08/2021 NGHỊ QUYẾT Về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV
Lượt xem: 38
Tải về 3
53/NQ-HĐND 28/07/2021 NGHỊ QUYẾT V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng khu dân cư tập trung phía Đông thôn Điện Biên xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 6
Tải về 0
51/NQ-HĐND 28/07/2021 NGHỊ QUYẾT V/v phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nưóc huyện Vụ Bản năm 2020
Lượt xem: 21
Tải về 3
52/NQ-HĐND 28/07/2021 NGHỊ QUYẾT về Kế hoach phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 13
Tải về 1
54/NQ-HĐND 28/07/2021 NGHỊ QUYẾT V/v Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn từ Đê sắn đến bến đò Kĩa xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 23
Tải về 2
55/NQ-HĐND 28/07/2021 NGHỊ QUYẾT V/v chấp thuận phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng rãnh thoát nưóc, xây dựng NTM và phân bổ kinh phí sự nghiệp giáo dục
Lượt xem: 37
Tải về 20
56/NQ-HĐND 28/07/2021 NGHỊ QUYẾT V/v cắt giảm 50% kinh phí chi hội nghị, công tác trong và ngoài nước; tiết kiệm thêm 10% chi thưòng xuyên còn lại của năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ
Lượt xem: 28
Tải về 5
57/NQ-HĐND 28/07/2021 NGHỊ QUYẾT về chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 22
Tải về 9
19/NQ-HĐND 29/06/2021 NGHỊ QUYẾT về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 32
Tải về 7
1234567