KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.3821626 - 0916622678!
Tổng số: 329
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3882/QĐ-UBND 13/09/2022 Quyết định về việc điều động công chức cấp xã
Lượt xem: 105
Tải về
168/BC-UBND 17/06/2022 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý II/2022
Lượt xem: 23
Tải về
168/BC-UBND 17/06/2022 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý II/2022
Lượt xem: 12
Tải về
48/BC-UBND 18/03/2022 BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý I/2022
Lượt xem: 12
Tải về
15/TB-SLĐTBXH 16/03/2022 THÔNG BÁO: Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 7
Tải về
2927 /QĐ-UBND 28/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của UBND huyện
Lượt xem: 16
Tải về
1308/QĐ-UBND 25/07/2022 Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 49
Tải về
1173/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 33
Tải về
1161/QĐ-UBND 24/06/2022 V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện
Lượt xem: 38
Tải về
171/UBND-NHCS 22/03/2022 V/v triển khai các chương trình cho vay ưu đãi qua NHCSXH theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Lượt xem: 52
Tải về
12345678910...