CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC – KHI NGHI NGỜ MẮC COVID-19 – HÃY GỌI NGAY ĐẾN SỐ ĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG 19009095!
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3183/QĐ-UBND 04/08/2021 QUYẾT ĐỊNH về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước huyện Vụ Bản năm 2020
Lượt xem: 25
Tải về 2
68/TB-UBND 09/07/2021 THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Vụ Bản Quý II năm 2021
Lượt xem: 53
Tải về 2
31/TB-UBND 08/04/2021 THÔNG BÁO công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Vụ Bản quý I năm 2021
Lượt xem: 102
Tải về 9
5341/QĐ-UBND 31/12/2020 Về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN huyện Vụ Bản năm 2021
Lượt xem: 160
Tải về 11
122./TB-UBND 13/10/2020 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2020
Lượt xem: 115
Tải về 9
2209/QĐ-UBND 03/08/2020 Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Vụ Bản năm 2019
Lượt xem: 139
Tải về 6
94/TB-UBND 13/07/2020 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý II năm 2020
Lượt xem: 117
Tải về 9
62/TB-UBND 10/04/2020 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2020
Lượt xem: 155
Tải về 11
125a/TB-UBND 18/12/2019 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2019
Lượt xem: 119
Tải về 6
67/TB-UBND 11/07/2019 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng năm 2019
Lượt xem: 219
Tải về 2
12
Designed by VNPT