NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
31/TB-UBND 08/04/2021 THÔNG BÁO công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Vụ Bản quý I năm 2021
Lượt xem: 45
Tải về 2
5341/QĐ-UBND 31/12/2020 Về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN huyện Vụ Bản năm 2021
Lượt xem: 115
Tải về 6
122./TB-UBND 13/10/2020 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2020
Lượt xem: 87
Tải về 8
2209/QĐ-UBND 03/08/2020 Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Vụ Bản năm 2019
Lượt xem: 101
Tải về 5
94/TB-UBND 13/07/2020 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý II năm 2020
Lượt xem: 87
Tải về 7
62/TB-UBND 10/04/2020 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2020
Lượt xem: 114
Tải về 9
125a/TB-UBND 18/12/2019 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2019
Lượt xem: 94
Tải về 5
67/TB-UBND 11/07/2019 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng năm 2019
Lượt xem: 115
Tải về 1
32&33/TB-UBND 23/04/2019 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2018 và Quý I/2019
Lượt xem: 83
Tải về 3
02a/QĐ-UBND 02/01/2020 V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước huyện Vụ Bản năm 2020
Lượt xem: 129
Tải về 2
Designed by VNPT